Aantal Chronisch Zieken Neemt Toe

- 14 november 2013

aantal chronisch zieken5,3 Miljoen Nederlanders Chronisch Ziek

In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte.

Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen meld het RIVM vandaag op haar website.

Ook meer mensen met meerdere ziekten
Het aantal mensen met multimorbiditeit is, met 26%, nog harder gestegen. Er is sprake van multimorbiditeit als iemand tijdens een bepaalde periode meer dan één chronische ziekte heeft. In totaal is bij 1,9 miljoen Nederlanders sprake van multimorbiditeit. Ook internationaal zijn er aanwijzingen dat multimorbiditeit stijgt.

Wat is een chronische ziekte en wat is multimorbiditeit?
Chronische ziekte gekenmerkt door lange duur
De term ‘chronische ziekten’ lijkt een homogene en duidelijk omgeschreven categorie patiënten in beeld te brengen. Bij nadere beschouwing is er echter sprake van een grote verscheidenheid aan aandoeningen. In het algemeen worden chronische ziekten omschreven als irreversibele aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur. Een chronische ziekte onderscheidt zich verder door een langdurig beroep op de zorg.

Er zijn diverse chronische ziekten te onderscheiden:

  • levensbedreigende ziekten als kanker en beroerte;
  • aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden, zoals astma en epilepsie;
  • aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn, zoals reumatoïde artritis en chronisch hartfalen;
  • chronisch psychiatrisch aandoeningen.

Bij multimorbiditeit treden meer ziekten tegelijk op
Multimorbiditeit is de algemene term voor het tijdens een bepaalde periode optreden van meer dan één (chronische) ziekte in één individu. Een term die hiermee verwant is, is comorbiditeit. Ook mensen met comorbiditeit hebben meer dan één ziekte tegelijkertijd. Het verschil is dat comorbiditeit uitgaat van een extra aandoening bij mensen die al een ziekte hebben (een zogenoemde index-ziekte). Zo kan je spreken over comorbiditeit bij mensen met de ziekte van Alzheimer.

Stijging door vergrijzing, eerdere diagnose en betere behandeling
Naast vergrijzing, zijn er twee belangrijke verklaringen voor de stijging van het aantal mensen met een chronische ziekte. Enerzijds is er tegenwoordig meer aandacht voor chronische ziekten, zowel onder de bevolking als onder artsen. Hierdoor worden chronische ziekten met milde klachten eerder gediagnosticeerd. Anderzijds worden ziekten en risicofactoren beter behandeld, waardoor patiënten langer blijven leven. Overigens heeft de stijging van het aantal personen met een chronische ziekte voor een deel te maken met het feit dat huisartsen vanaf 2009 vollediger zijn gaan registreren. Aanvullende analyses op basis van de CBS Gezondheidsenquête lieten echter ook een stijging van het percentage personen met een chronische ziekte en multimorbiditeit zien.

Ouderen en lager opgeleiden vaker chronisch ziek
Zoals verwacht komen chronische ziekten en multimorbiditeit vooral veel voor bij ouderen. Zo heeft de helft van de 75-plussers multimorbiditeit, in totaal 580.000 personen. Daarnaast worden vooral mensen met een lage opleiding getroffen door een chronische ziekte of multimorbiditeit. Van de mensen met een lage opleiding heeft bijvoorbeeld 79% een chronische ziekte, van de mensen met een hoge opleiding 43%. Sinds 1990 is het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden onveranderd.

Meer dan één chronische aandoening

Multimorbiditeit, meer dan één chronische aandoeningen

] rivm.nl / nationaalkompas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*