Paul Kemperman

Berichten van: Paul Kemperman


Paul Kemperman is in 1975 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en heeft ruim 35 jaar in verschillende juridische functies gewerkt bij de gemeente Zevenaar. Eerst als allround-jurist en later als bouw- en milieujurist. Momenteel is hij spinninginstructeur bij een sportschool. Daarnaast houdt hij zich bezig met het bestrijden van intern werkplekgeweld en alles wat daarmee samenhangt. Daarover schrijft hij een blog. Paul Kemperman is regionaal bekend geworden omdat hij jarenlang heeft gestreden tegen de bedenkelijke en onthutsende praktijken die zijn voormalige werkgever telkens weer toepast om goed functionerende ambtenaren onverhoeds aan te vallen en af te branden, en daarna zo goedkoop mogelijk de deur uit te werken. Hij heeft tal van rechtszaken tegen die werkgever gewonnen en de Centrale Raad van Beroep (de hoogste ambtenarenrechter in ons land) heeft hem in maart 2015 volledig gerehabiliteerd. Binnen de ambtenarenwereld een unieke uitspraak.

Bezoek of volg mij op:  Schrijvers Website

Alle Berichten van: Paul Kemperman

Intimidatie, wegpesten is niet integer gedrag

Intimidatie, wegpesten is niet integer gedrag

- 18 september 2015

Intimidatie en wegpesten is een vorm van niet-integer gedrag. Op de site van Binnenlands Bestuur staat een interessant artikel over integriteitsschendingen binnen de overheid. Daarin komt Anne Verbeeck tot negen vormen van integriteitsschending: Corruptie (omkoping, bevoordeling vrienden, familie, partijgenoten); Fraude of diefstal (interne diefstal, misbruik bedrijfsmiddelen, declaratiefraude); Dubieuze giften en beloften (cadeaus, reizen, toekomstige baan); […]

Lees Verder

Intimidatie als managementinstrument

Intimidatie als managementinstrument

- 9 september 2015

Bossing (wegpesten door je baas) is een bedenkelijk managementinstrument. TNO heeft 18 juli jl. een rapport uitgebracht onder de titel “Agressie op het werk”. Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van inter-ne intimidatie en psychische terreur van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op […]

Lees Verder