Belastingvoordeel AOW’ers met vermogen vervalt

- 24 oktober 2015

belastingvoordeelBelastingvoordeel AOW’ers met vermogen vervalt

Ontvangt u AOW en hebt u verder weinig inkomen, maar wel meer dan €21.437 aan vermogen? Dan krijgt u te maken met de afschaffing van ouderentoeslag per 1 januari 2016.

De belastingvrijstelling per die datum wordt dan voor iedereen gelijk. Wat betekend dat voor u?

U krijgt hiermee te maken als u in 2015:

  • 65 jaar of ouder bent vóór 1 oktober 2015 en
  • minder inkomen ontvangt dan € 20.076 en
  • meer vermogen hebt dan € 21.330, of samen met uw fiscale partner €42.660

Wat verandert er voor uw inkomsten-belasting
U krijgt over 2015 nog een extra vrijstelling op uw vermogen. Maar omdat vanaf 2016 deze vrijstelling vervalt, gaat u meer betalen. Maximaal € 336,-, of als u samen bent € 676,-.

Ontvangt u een voorlopige aanslag voor 2016? Dan past de belastingdienst deze automatisch aan. Als u geen voorlopige aanslag ontvangt, ziet u deze verandering als u aangifte doet over 2016.

Wat verandert er voor uw toeslagen?
De hoogte van uw vermogen bepaalt ook of u recht heeft op huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.

Hebt u p 1 januari 2016 meer vermogen dan €21.437,- ? Dan krijgt u geen huurtoeslag meer.

Hebt u op 1 januari 2016 meer vermogen dan € 103.941,- ? Dan krijgt u geen zorgtoeslag meer en vervalt u recht op kindgebonden budget.

Wat zijn de gevolgen ?

  • u betaalt meer belasting over uw vermogen
  • uw toeslag(en) komen te vervallen

Zet uw toeslag op tijd op
Verwacht u in 2016 geen recht meer te hebben op een toeslag? Zet deze op tijd stop, in elk geval voor november 2015.

Dan kan de belastingdienst de uitbetalingen voor 2016 op tijd stoppen. Anders moet u de toeslag later terug betalen.

Bron: belastingdienst.nlReacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*