Intervisie bij werkproblemen

Intervisie bij werkproblemen
€21.00
Author:
Series: Management, Book 0
Genres: Management, Persoonlijke Ontwikkeling
Publisher: Boom Nelisen
Publication Year: 11e druk, 2003
ISBN: 902441458
Intervisie doet een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren.
About the Book

intervisie bij werkproblemenIntervisie doet een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren.

Intervisie is laagdrempelig, want het vraagt niet om deskundige begeleiders. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in te gaan en het leiderschap wisselend op je te nemen. De intervisiegroep is in hoge mate zelfsturend en zelflerend.

Als hulpmiddel bij intervisie introduceert de auteur, samen met enkele co-auteurs, een aantal voor intervisie bewerkte methoden die hun praktisch nut bewezen hebben. Besproken worden de incidentmethode, profielbeschrijving en krachtenveldanalyse, de Balintmethode en de methode Raguse.

Inhoudsopgave
Inleiding

 1. Een lange leerweg
 2. Een oriëntatie op intervisie
 3. Themagecentreerde interactie als grondhouding voor intervisie
 4. De incidentmethode (Harry Veendrick)
 5. De krachtenveldanalyse
 6. De profielbeschrijving
 7. De Balint-methode (Ineke Hamstra)
 8. De methode Raguse (Hanneke Elich)
 9. Terugkerende thema’s bij intervisie

Bijlagen

 1. De intervisieregels
 2. Het intervisiecontract
 3. Module probleemoplossing en intervisie

Review(s)
In deze negende herziene druk is de hoofdstructuur van dit boek ongeveer hetzelfde gebleven. Het denken over intervisie en de hierbij te gebruiken methoden staan centraal.Ook in deze herziene uitgave is een aantal oefeningen en denkbeelden opgenomen, zonder dat wordt gestreefd naar volledigheid. De voorbeelden zijn nu genomen uit een breder segment van de maatschappij; uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het onderwijs. Ze hebben zowel betrekking op de profit- als non-profitorganisaties. Er is een zekere hiërarchie in de methodieken ontstaan. De schrijvers vinden de themagecentreerde interactie een dusdanig sterke en werkbare grondstructuur voor intervisie dat deze de basis is gaan vormen voor de andere technieken. In de vorige druk was de interactiemethode ongeveer gelijkwaardig aan de andere methodieken. De literatuurlijst is geactualiseerd en de curriculae van de auteurs zijn opgenomen. Voor de rest is alles bij het oude gebleven.

door: (Biblion recensie, Drs. H.A.M. Keulen)

Recenties
3 Stars Intervisie bij werkproblemen
Dit boek biedt een goede ondersteuning voor als je intervisie wilt gaan opzetten of als je je verder in tervisie wilt verdiepen. Het is in duidelijke en heldere taal geschreven en daardoor toegankelijk voor een grote doelgroep. Zeker een must voor leidinggevende die intervisie op de afdeling willen gaan opstarten c.q. uitbreiden/verdiepen.

door: hoorn

3 Stars Geweldig goede intervisie mogelijkheden
Allereerst in de intervisie-bijeenkomst gestart met het basismodel, geweldig wat hier uitkomt aan inzicht voor de inbrenger. Wij hebben nu de smaak te pakken en willen volgende keer de incidentmethode en vervolgens de methode raguse toe gaan passen.

door: Maarn

3 Stars Voor elk wat wils
Het boek van Jeroen Hendriksen is erg verhelderend! Hij geeft je veel tips mee om een probleem aan te pakken. Zo kun je voor jezelf kiezen of je de Balint-methode gebruikt of de krachtenveldanalyse. Dit hangt dan ook samen met de aard van de organisatie en de type werknemers die er mee te maken hebben. De vele praktijkvoorbeelden geven je duidelijkheid welke mogelijke optie van intervisie het beste past. Het boek laat duidelijk zien dat je soms ‘open deuren’ voorbij loopt. Als je de tips van de auteur leest, denk je misschien “tja, logisch!” Maar als je er bij nadenkt, denk je toch ook van “waarempel, dat kan ik goed gebruiken bij ‘situatie x'” Voor elk wat wils: Elke methode die aangedragen worden, kun je toepassen bij een organisatie. Maar bij de ene organisatie past de ene methode beter dan de andere methode. Daarnaast is het zo dat de ene methode beter past en uit te voeren is door een intervisie-deskundige dan de andere methode. Zo kun je voor je zelf, als lezer en als intervisie-deskundige, de juiste keuze maken. Tenslotte heeft de auteur je een hulpmiddel gegeven door middel van het aanreiken van een basismodel voor het intervisie-gesprek, zodat ook startende deskundigen dit kunnen gebruiken. Maar als een extern-deskundige te duur is voor een bedrijf, kan dit basismodel ook gebruikt worden door medewerkers binnen de organisatie zelf, zodat het ook nog kostenbesparend kan zijn!

door: Veenendaal

bestel dit boek

bol.com Partner