Oerdriften op de Werkvloer

Oerdriften op de Werkvloer
$19.95
Author:
Genres: Persoonlijke Ontwikkeling, Psychologie
ISBN: 9035133811
We wedijveren met onze collega's om nutteloze zaken als kamergrootte, vertonen ongewenst en gewenst seksueel gedrag op de werkvloer, pesten onze collega's, roddelen om er zelf beter van te worden.
About the Book

We wedijveren met onze collega’s om nutteloze zaken als kamergrootte, vertonen ongewenst en gewenst seksueel gedrag op de werkvloer, pesten onze collega’s, roddelen om er zelf beter van te worden, en nemen bewust minder competente collega’s aan om daar gunstig bij af te steken. Lengte en aantrekkelijkheid zijn vaak belangrijker om hogerop te komen dan inhoudelijke kwaliteiten.

Mannen vechten elkaar soms letterlijk de tent uit, en vrouwen proberen vaak te voorkomen dat andere vrouwen promotie maken. Maar we zetten ook vaak ons eigenbelang juist opzij en gedragen ons heel hulpvaardig en sociaal. En dat terwijl we vinden dat we ons in werksituaties professioneel en rationeel zouden moeten gedragen. We worden vaak gedreven door volstrekt irrationele motieven, en blinken uit in destructief en ogenschijnlijk edelmoedig gedrag.

In Oerdriften op de werkvloer wordt een evolutionaire benadering van menselijk gedrag in organisaties uitgewerkt die een verklaring wil bieden voor dergelijke vormen van ogenschijnlijk irrationeel gedrag. Het veelal politiek incorrecte betoog wordt geïllustreerd met interviews met ondernemers, politici, beleidsmakers, consultants en wetenschappers.

Prof. dr. Abraham (Bram) Buunk is sociaal psycholoog en sinds 2005 Akademiehoogleraar namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universidad Católica del Uruguay. Centraal in zijn huidige werk staan de evolutionaire grondslagen van het menselijk sociale gedrag. Van zijn hand verschenen vele artikelen en boeken over het toepassen van de sociale psychologie op allerlei probleemgebieden. Hij was en is lid van vele commissies en besturen. Van 1995-2000 was hij columnist bij de Volkskrant. In 2009 werd hij vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

“Ik kan de hele dag luisteren naar Bram Buunk. Alles wat hij zegt klopt en ik ben stinkend jaloers dat ik het niet zelf ontdekt heb. Lees dit boek en u snapt uw werkomgeving beter. Lees dit boek en herken uw eigen gedrag.”

– Prem Radhakishun, Multimediaal Informatieverstrekker

“Eindelijk is er dan een boek over de organisatie als arena voor menselijke oerdriften. En wat voor een. Dit boek biedt een verrassend en boeiend perspectief. Van directiekamer tot werkvloer _ menselijke oerdriften laten zich niet zomaar temmen.”

– Prof. dr. Wilmar Schaufeli, Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie

“We werken straks radicaal anders dan we nu gewend zijn. Maar dit boeiende boek laat zien dat, ondanks de verdergaande technologisering van werk, basale instincten altijd de kop zullen opsteken. Oerdriften op de werkvloer is een must voor iedereen die wil begrijpen hoe oerdriften organisaties kunnen laten bloeien… of ten gronde richten.”

– Adjiedj Bakas, Trendwatcher van het jaar 2009 en auteur van ‘The Future of Faith’

“Dit boeiende boek beschrijft onvermijdelijke biologische neigingen van de mens, zoals roddelen en ellebogenwerk. Het is heel goed dat dit perspectief eens uitgelicht wordt, ook al willen we eigenlijk dat de ratio overheerst bij het intermenselijk functioneren. Oerdriften op de werkvloer is een must voor leidinggevenden en voor iedereen die binnen een organisatie werkzaam is. Een toegankelijk boek, dat je met genoegen leest!”

– Betty de Boer, voormalig organisatieadviseur en lid van de tweede kamer voor de VVD

Recensie(s)
De auteur, hoogleraar sociale psychologie, vertaalt de resultaten van de evolutiebiologie naar de psychologie. In het bijzonder gaat hij in op de wijze waarop de oerinstincten in de actuele arbeidssituatie zowel bij mannen als vrouwen nog steeds een rol spelen. Dat betreft vooral het voortdurende spanningsveld van de strijd om de hierarchie en het spel van de seksen om de meest gunstige overleving voor het nageslacht te garanderen. Hij beschrijft het gedrag om hogerop te komen door machtscoalities te vormen en door zwakkeren er onder te houden. Daarna behandelt hij succesvolle varieteiten van leiderschap bij mannen en vrouwen en de rol van seks op het werk. Evolutie kent geen goed of slecht. Hij geeft zijn visie, waarbij hij geen aanbevelingen wil doen om politieke of pragmatische keuzen te trekken. Het boek bestaat uit louter tekst, bijdragen van geinterviewden staan in aparte kaders. Een wetenschappelijk theoretisch boek, ondersteund met praktijksituaties, bestemd voor mensen die nieuwe inzichten in hun gedrag vanuit evolutionair perspectief willen verkrijgen.

Review(s)
3 Stars – Niet voor een breed publiek
Hoewel de titel “Oerdriften op de werkvloer” en de beschrijving van de inhoud van het boek m.i. er op lijken te wijzen dat dit boek voor een breed publiek is, blijkt dit in werkelijkheid niet zo te zijn. De ondertitel “Een evolutionair perspectief op organisaties” verschaft meer duidelijkheid. Het is een interessante visie die Bram Buunk ontvouwt maar het is het een overwegend theoretisch verhaal.
Of de theorie die Buunk verkondigt altijd klopt is een grote vraag. Evenals Dick Swaab lijkt Buunk alles te kunnen en te willen verklaren. De praktijk blijkt naar mijn mening toch vaak anders. Collega’s op de werkvloer blijken soms onverwacht uit de hoek te kunnen komen of heel anders te reageren dan je verwacht. Voor mensen die Swaab c.s. blindelings volgen een erg overtuigend boek. Voor kritisch ingestelde mensen is dit best een aardig boek, maar moet je concluderen dat Buunks explicaties lang niet altijd overtuigend zijn.

door: KritischeKees

3 Stars – Het gedrag van de mens in een organisatie anders bekeken
Mensen worden in organisaties vaak gezien al logisch denkende mensen welke altijd rationele en duidelijke beslissingen nemen. Zijn deze beslissingen niet rationeel en duidelijk genoeg dan proberen leidinggevende deze vaak op een Freudiaanse wijze bij te sturen en te veranderen. Toch komt men in organisaties beslissingen tegen welke echt tegen elke rationaliteit en logica in gaan. Deze onlogische en niet rationele zaken worden vaak verzwegen of onder het vloerkleed geveegd. Vreemd genoeg zijn deze randverschijnsels goed te verklaren vanuit het evolutionaire perspectief van de mens, want wat mensen ook beweren of zeggen mensen dragen nog steeds de ballast mee van hun evolutionaire evolutie. Dit boek laat goed de andere kant van de mens zien waar de mens niet wordt gezien als een logisch denkend wezen maar als een product van zijn eigen evolutie. Een goed boek om de mens en zijn gedrag in een organisatie eens vanuit het evolutionair oogpunt te bekijken in plaats vanuit het Freudiaanse en rationele.

door: Adam2Smith

bestel dit boek

bol.com Partner