Op naar een Hoger Salaris!

Op naar een Hoger Salaris!
$8.99
Author:
Series: Salaris, Book 0
Genre: Salaris
ISBN: 9047002067
Werkgevers en personeelsmanagers stellen meestal eenzijdig je salaris(schaal) vast. Ze verschuilen zich achter een CAO en vage 'regels' die jij niet kent. Maar je hoeft je niet in een hoek te laten drukken.
About the Book

Werkgevers en personeelsmanagers stellen meestal eenzijdig je salaris(schaal) vast. Ze verschuilen zich achter een CAO en vage ‘regels’ die jij niet kent. Maar je hoeft je niet in een hoek te laten drukken.

Dankzij de vele concrete voorbeelden in dit boek, de praktische tips, modelzinnen en oefeningen, wordt je een geducht tegenstander en krijg je deze keer ‘ en de volgende ‘ je zin! Je leert niet alleen hoe je een hoger salaris moet bedingen, maar ook hoe je afspraken kunt maken (en vastleggen) met de baas-die-niet-wil.’

Recensie(s)
Dit boekje verscheen eerder onder dezelfde titel in 1996. In deze herdruk is hoegenaamd niets gewijzigd, ook al wordt wel die indruk gewekt. Op een van de eerste bladzijden wordt vermeld dat dit een geheel herschreven editie is. Dit is niet waar. Het volgt in het overgrote deel letterlijk de oorspronkelijke tekst.

Het is wel enigzins up to date gemaakt door toevoegingen op het gebied van internet en het verwijzen naar bepaalde sites.

Het boek is bedoeld voor mensen die menen bij onderhandeling over hun salaris of de verhoging daarvan door praktische tips geholpen te kunnen worden.

Gespreksvaardigheid komt aan bod, maar ook een inventarisatie van met name in geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden. Verder de diverse posities, die partijen kunnen innemen en de daarbij behorende tactieken.

Of het boek tegemoet komt aan de suggesties dat je meer gaat verdienen door lezing ervan, is de vraag. Eerder zet het aan tot een zekere bewustwording en bevat het inzicht in de waarde van bepaalde arbeidsvoorwaarden. Ook biedt het informatie omtrent de onderlinge samenhang van onderdelen in een pakket.

door: P.A. Sternfeld op Bol.com

bestel dit boek

bol.com Partner