Pesten

Pesten
€44.95
Author:
Series: Pesten / Mobbing, Book 0
Genre: Pesten / Mobbing
Publisher: Icarus
ISBN: 9002209290
Pesten, op school, op het werk, thuis en in relaties. Iedereen kan gepest worden. Het volstaat om op de verkeerde plaats en bij de verkeerde mensen terecht te komen.
About the Book

pestenIedereen kan gepest worden. Het volstaat om op de verkeerde plaats en bij de verkeerde mensen terecht te komen.

Pestkoppen manipuleren niet alleen hun slachtoffers maar ook hun hele omgeving. Pesterijen vinden zelden hun verklaring in de persoonlijkheid van het slachtoffer. Pestkoppen reageren hun frustraties af, verwerven hun macht ten koste van anderen. Ze verzieken de sfeer en zaaien terreur.

Pesterijen hebben te maken met waarden en omgangsvormen maar ook met organisatorische en structurele factoren.

In dit boek lees je over pesterijen op school, op het werk, thuis en in relaties. Ook over ongewenst seksueel gedrag op het werk en stalking. Dit is een boek niet alleen voor slachtoffers maar ook voor hun omgeving.

Wanneer de persoonlijke en professionele omgeving beter begrijpt hoe het mechanisme van pesterijen in elkaar zit en welke enorme schade pesterijen kunnen aanrichten, kunnen enerzijds pestkoppen sneller ontmaskerd worden en anderzijds slachtoffers de opvang en steun krijgen die zij nodig hebben.

Recensie(s)
Aan de hand van literatuuronderzoek, gesprekken met deskundigen, getuigenissen van slachtoffers, getuigen en pestkoppen brengt de auteur in kaart wat pesterijen zijn, waar, hoe en waarom ze gebeuren, hoe erover gedacht wordt, hoe slachtoffers zich daarbij voelen en hoe het hun leven beïnvloedt, wat mensen er zoal aan doen, welke wettelijke bescherming er is.

Na een algemeen hoofdstuk over pesterijen wordt dieper ingegaan op de specifieke vormen van pesterijen: op school en in het jeugdwerk, op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het werk en pesterijen in privé-relaties. Als bijlage zijn er een vragenlijst voor slachtoffers en nuttige (vooral Belgische) adressen. De (Vlaamse) auteur studeerde Germaanse filologie en verleende medewerking aan verscheidene publicaties.

Dit zeer toegankelijke boek geeft een indringend beeld van wat het slachtoffer meemaakt. Slachtoffers kan het nieuwe inzichten bieden zodat ze hun situatie beter kunnen begrijpen en een instrument krijgen waarmee ze naar hun omgeving kunnen toestappen. De vele theoretische en praktische informatie is verder interessant voor opvoeders, (personeels)managers, vertrouwenspersonen in bedrijven en instellingen, medici, sociologen psychologen, juristen, vakbondsmensen, beleidsmensen en hulpverleners. Bevat literatuurlijst.

door: Biblion recensie, Drs. A.C. Kroon

bestel dit boek

bol.com Partner