Visie op pesten

Visie op pesten
$18.95
Authors: ,
Series: Pesten / Mobbing, Book 0
Genre: Pesten / Mobbing
ISBN: 9491439200
Het onderwerp pesten krijgt in deze tijd veel aandacht. Er is aandacht voor de omvang van het probleem, voor de schrijnende verhalen die in de media terechtkomen en voor de vraag wat een goede aanpak op scholen zou zijn.
About the Book

Het onderwerp pesten krijgt in deze tijd veel aandacht. Er is aandacht voor de omvang van het probleem, voor de schrijnende verhalen die in de media terechtkomen en voor de vraag wat een goede aanpak op scholen zou zijn.

Die aandacht is zeer van belang, maar leidt pas echt tot resultaat wanneer een werkelijk doordachte visie op pesten deel uitmaakt van die aandacht.

Nog te vaak ontbreekt deze visie, niet alleen op scholen, binnen de hulpverlening, bij beleidsmakers en politici maar ook bij allerlei andere betrokkenen dichtbij het slachtoffer – en zelfs bij het slachtoffer zelf. Eenvoudigweg omdat onze samenleving daar nooit werkelijk serieus naar gekeken heeft. Er is een zekere erkenning voor het probleem, maar zonder dat daar een duidelijke en weloverwogen visie aan ten grondslag ligt. Daardoor ontbreekt het nog steeds in veel situaties aan een adequate aanpak van deze problematiek.

In dit boekje wordt een heldere en diepgaande visie op het systeem achter pesten weergegeven. Een meer doordachte visie dan doorgaans het geval is. De diepgang is verrassend. Door erkenning van deze visie en het onderdeel maken van zowel het beleid, de aanpak alsook de hulpverlening op dit gebied neemt de kans op succesvolle interventies enorm toe.

In het bijzonder is dit boekje ook bedoeld voor de slachtoffers zelf. Het zal een wereld voor hen doen opengaan die de basis zal zijn voor werkelijke verwerking.

Recensie(s)
Een boek waarin twee therapeutes hun visie op pesten uiteenzetten. Hun visie is anders dan de gangbare visie waarin vooral wordt gefocust op de kwetsbaarheid of het op wat voor manier dan ook anders-zijn van de gepeste als oorzaak van het pesten.

Ze rekenen af met de gangbare gedachte over pesten: dat het toch echt iets over het slachtoffer zegt. Volgens hen is sociaal onhandig of teruggetrokken gedrag niet de oorzaak van gepest worden, maar het gevolg. Ze hebben vanuit hun visie een vorm van therapie ontwikkeld waarin pestslachtoffers hun beschadigde zelfvertrouwen weer kunnen herstellen. Ook roepen ze scholen, hulpverleners, beleidsmakers en politici op om meer alert te zijn op de gevolgen van pesten. Dezen erkennen wel het probleem, maar hebben geen visie ontwikkeld op pesten zodat het bestrijden van pesten nog te wensen overlaat.

Het boek is geschreven voor leerkrachten, hulpverleners, beleidsmakers en politici, maar ook voor slachtoffers van pesten. De auteurs hebben beiden een opleiding Maatschappelijk Werk gevolgd en hebben zich gespecialiseerd in het thema pesten.

bestel dit boek

bol.com Partner