Feestdagen, Pretverlof en Verplichte Vrije Dagen

- 10 december 2012

verplichte vrije dagenFeestdagen, Pretverlof en Verplichten Vrije Dagen
Op welke feestdagen heb je wettelijk recht op een vrije dag? En moet je werkgever die vrije feestdag verplicht uitbetalen? Alles over feestdagen, pretverlof en verplichte vrije dagen.
Op welke feestdagen ben is de werkgever wettelijk verplicht werknemers vrij te geven?
De overheid heeft geen enkele feestdag in het jaar als verplichte vrije dag opgesteld. Echter, in de CAO’s en / of arbeidsovereenkomsten zijn hier wel afspraken over gemaakt. Je moet dus goed kijken naar de cao waar jij onder valt, om te zien op welke feestdagen je recht hebt op een vrije dag of op een toeslag als je toch moet werken. Let op: de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft onlangs geoordeeld dat deeltijders naar verhouding evenveel uren vrij moet krijgen als een voltijder. Hoewel de uitspraak van het CGB niet juridisch bindend is, neemt een rechter deze uitspraak wel vaak over.

Wat zijn de meest gangbare verplichte vrije dagen?
Is je werkgever niet aangesloten bij een cao? Dan kun je werkgever zelf bepalen op welke dagen hij zijn werknemers verplicht vrij geeft. De meest gangbare feestdagen om personeel vrijaf te geven, zijn:

  • Nieuwjaarsdag
  • Koninginnedag
  • Bevrijdingsdag (eventueel alleen de lustrumjaren)
  • Goede vrijdag (in ieder geval na 18 uur)
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste Kerstdag
  • Tweede Kerstdag

Moet je werkgever loon betalen over erkende feestdagen?
Ja, als algemeen erkende feestdagen op dagen vallen dat je als werknemer normaal gesproken werkt, dan moet het loon worden doorbetaald. In principe mag voor een feestdag ook geen vakantiedag in rekening gebracht worden, behalve wanneer hierover afspraken zijn gemaakt in de cao of de arbeidsvoorwaarden.

Moet de werkgever toeslag op loon betalen als er op feestdagen gewerkt wordt?
Dat is niet verplicht. In de meeste cao’s is echter wel geregeld dat werknemers die op een volgens de cao verplichte vrije dag moeten werken, recht hebben op een toeslag of op compensatie in tijd. Is je werkgever niet aangesloten bij een cao? Dan gelden de afspraken zoals ze in de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. In principe is de werkgever niet verplicht een toeslag of compensatie in tijd te geven als een werknemer op een feestdag moet werken.

Mag je werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen waarop je een vakantiedag op moet nemen?
Je werkgever mag je dagen aanwijzen waarop je verplicht een vakantiedag moet opnemen. Voorwaarde is wel dat de verplichte vrije dag staat opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze verplichte vrije dag gaat in principe af van je vakantiedagensaldo. Je werkgever kan er echter ook voor kiezen om hiervoor een extra vrije dag of pretverlofdag toe te kennen.

Mag je werkgever jou verplichten een vrije dag in te leveren voor een – door het bedrijf – verplicht ingestelde feestdag?
Ja, de werkgever mag – wanneer dat in de arbeidsovereenkomst of in de cao is geregeld – eenzijdig dagen bepalen waarop vakantiedagen als verplichte feestdagen of vrije dagen genoten moeten worden. Deze vrije dag mag een wettelijke of een bovenwettelijke vakantiedag zijn.

Is je werkgever verplicht je uit te betalen op een verplichte vrije dag?
Wanneer je werkgever een dag aanwijst waarop alle werknemers verplicht vrij te zijn, moet je werkgever hierover loon betalen. Het opleggen van een verplichte vrije dag waarover geen loon wordt betaald is niet toegestaan, tenzij de je als werknemer daarmee akkoord gaat. Het is redelijk dat het niet verrichten van arbeid op een verplichte vrije dag voor rekening van de werkgever komt en dat het loon 100 % betaald moet worden.

Mag je werkgever een verplichte vrije dag intrekken, zelfs als je werkgever je jarenlang op deze feestdag hebt vrijgegeven?
Ja, als het in de arbeidsovereenkomst of bij cao is geregeld, mag je werkgever eenzijdig dagen bepalen waarop vakantie genoten moet worden. Deze vrije dag wordt van het vakantiedagensaldo afgetrokken. Andersom mag je werkgever ook besluiten deze vrije dag te schrappen, waarbij de dag weer wordt toegevoegd aan het aantal vakantiedagen.

Is de verplichte vrije dag geen vakantiedag maar een extra vrije dag of pretverlofdag, dan kan je werkgever daar ook mee stoppen. De extra vrije dag of pretverlofdag zal niet snel als verworven recht worden gezien.

Voorbeeld: stel je werkgever heeft tien jaar lang de dag na Hemelvaart als verplichte vrije dag aangewezen. Dan mag je werkgever besluiten om het bedrijf komend jaar wel open te gooien op die vrijdag en daarmee de verplichte vrije dag af te schaffen.

Hoe werkt een pretverlofdag?
Een pretverlofdag is een vrije dag die buiten de regeling van feestdagen en vakantiedagen valt. Een pretverlofdag kan je werkgever bijvoorbeeld toekennen als het bedrijf zoveel jaar bestaat of iedere vrijdag na Hemelvaart. Een pretverlofdag heeft als voordeel, voor de werkgever, dat wanneer je werkgever deze intrekt je werkgever daar geen extra vakantiedag in de plaats hoeft te geven. Bij een verplichte vrije dag die afgetrokken wordt van het totaal aantal vakantiedagen is dat wel het geval.

Bron : ondernemerinbusiness.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*