Gelijk loon Uitzendkracht

- 7 oktober 2014

gelijk loonVanaf 2015 gelijk loon voor Uitzendkrachten

Uitzendkrachten krijgen een nieuwe cao. Eindelijk krijgen ze hetzelfde salaris als werknemers in dienst.

De vakbonden en brancheorganisatie voor de uitzendmarkt ABU zijn het eindelijk eens geworden over de cao voor uitzendkrachten. Dat berichtten CNV Dienstenbond, De Unie en FNV Bondgenoten dinsdag. Wat hebben de partijen afgesproken?

1. Uitzendkracht wordt eindelijk gelijk beloond
De partijen hebben afgesproken dat uitzendkrachten vanaf 30 maart 2015 vanaf de eerste dag dat zij worden uitgezonden hetzelfde loon krijgen als mensen in vaste dienst van het bedrijf. Dat was al eerder afgesproken in 2012 toen de partijen een principe-afspraak maakten over deze ‘inlenersbeloning’. ‘Daarmee komt eindelijk een einde aan het ongelijk belonen van uitzendkrachten’, aldus de bonden.
Afgelopen zomer bleek uit onderzoek dat ongeveer de helft van de uitzendkrachten een contract krijgt aangeboden na een periode van uitzendwerk.

2. Apart loongebouw voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd

3. Loonverhoging 1,8 procent
De vakbonden en werkgevers zijn verder een loonsverhoging overeengekomen van 1,8 procent per 29 december 2014.

4. Database met lonen en toeslagen
Volgend jaar komt er een database met daarin alle lonen en toeslagen. Daar kunnen zowel uitzendkrachten als uitzendbureaus zien op hoeveel loon een uitzendkracht recht heeft.

5. Wet Werk en Zekerheid in cao verwerkt
In de nieuwe cao is de Wet Werk en Zekerheid (>Lees alle wetswijzigingen op PW De Gids Vakbase) verwerkt. In lijn met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met zgn. ‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken. Verder mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. Het geeft de branche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren.

Algemeen verbindend verklaard
Voor de wijzigingen in de ABU-CAO wordt momenteel een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle uitzendkrachten.De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden binnenkort voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief. (ANP/ABU)

Origineel bericht door: pwdegids.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*