Hoeveel Snipperdagen per Maand ?

- 12 september 2012

Hoeveel Snipperdagen per Maand Bouw Je Op?
Het aantal vakantiedagen waar je per jaar recht op hebt, is volgens de wet minimaal viermaal het aantal dagen dat je per week werkt. Als je dus vijf dagen per week werkt, heb je recht op minimaal 4 x 5 dagen = 20 vakantiedagen per jaar.

Bij uitzendkrachten wordt gekeken naar het aantal uren dat je (gemiddeld) per week werkt. Ook in deze situatie heb je recht op viermaal het aantal door jou gewerkte uren per week aan vakantie. Werk je dus gemiddeld tien uur per week, dan heb je recht op minimaal 4 x 10 uren = 40 uren vakantie per jaar.

Het is heel goed mogelijk dat je op grond van je arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden van je werkgever of een eventueel van toepassing zijnde CAO recht hebt op meer vakantie- of snipperdagen dan het wettelijke minimum. Als dat het geval is, noemt men deze extra vakantiedagen bovenwettelijke vakantiedagen.

Een voorbeeld:
Je werkt drie dagen per week. In je arbeidsovereenkomst staat dat je recht hebt op 15 vakantiedagen per jaar. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen in dit geval bedraagt 4 x 3 dagen = 12 vakantiedagen per jaar. De 3 resterende vakantiedagen zijn dus zogenaamde bovenwettelijke dagen.

De opbouw van vakantiedagen verloopt parallel aan het verloop van je dienstverband. Je bouwt dus als het ware per dag dat je werkt een klein stukje aan vakantiedagentegoed op. Stel dat je recht hebt op 24 vakantiedagen per jaar dan bouw je per maand 2 vakantiedagen op. Na 3 maanden werken heb je dus 6 vakantiedagen opgebouwd.

Er zijn werkgevers die werken met een zogenaamd fictief saldo aan vakantiedagen aan het begin van elk jaar. Houd er dan wel rekening mee dat je deze dagen in feite nog moet ‘verdienen’ gedurende de rest van het jaar. Als je bijvoorbeeld gedurende het jaar uit dienst gaat, loop je het risico dat je meer vakantiedagen hebt opgenomen dan je daadwerkelijk hebt opgebouwd. In dat geval zullen de teveel opgenomen vakantiedagen met je worden verrekend als onbetaald verlof.

Opbouw van vakantiedagen in bijzondere situaties
In een aantal bijzondere situaties bouw je vakantiedagen op terwijl je geen of slechts beperkt recht heeft op doorbetaling van je loon. Zo blijf je bijvoorbeeld vakantiedagen opbouwen:

  • als je op non-actief staat, als je geschorst wordt of als je vrijgesteld wordt van werk
  • tijdens (langdurige) ziekte (maar gedurende maximaal zes maanden)
  • tijdens zwangerschaps-, bevallings-, adoptie-, of pleegzorgverlof
  • tijdens langdurig zorgverlof

Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte
Als je ziek wordt, bouw je gewoon vakantiedagen op. Het maakt daarbij niet uit of je daarbij recht hebt op volledige doorbetaling van je loon of slechts 70%. De opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte is wel beperkt tot (de laatste) zes maanden van je ziekteperiode. Bij een onderbreking van minder dan één maand worden perioden bij elkaar opgeteld.

Een voorbeeld:
Je bent 5 maanden ziek. Daarna werk je gedurende 3 maanden. Daarna val je opnieuw uit en ben je 8 maanden ziek. Tijdens de eerste 5 maanden van je ziekteperiode bouw je gewoon vakantiedagen op. De 3 maanden daarna werk je gewoon en heb je dus ook recht op opbouw van vakantiedagen. Tijdens de tweede ziekteperiode van 8 maanden bouw je slechts over de laatste 6 maanden van deze ziekteperiode vakantiedagen op.

Een ander voorbeeld:
Je bent 5 maanden ziek. Daarna werk je gedurende twee weken en val je opnieuw uit en ben je 8 maanden ziek. In dit geval is de onderbreking tussen de twee ziekteperioden minder dan een maand. Daarom worden de ziekteperioden bij elkaar opgeteld. Van de opgetelde periode (5 + 8 = 13 maanden) bouw je nu alleen over de laatste 6 maanden vakantiedagen op.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, bouw je alleen vakantiedagen op over de daadwerkelijk door jou gewerkte uren. Over de uren dat je vanwege uw ziekte niet werkt, bouw je dus ook geen vakantiedagen op.

Een voorbeeld:
Je werk normaal gesproken 5 dagen per week. Je hebt dan recht op het wettelijk minimaal aantal vakantiedagen van 4 x 5 = 20 dagen per jaar. Je wordt (helaas) langdurig ziek en kan nog slechts 2 dagen per week werken. Tijdens deze periode bouw je dan slechts 4 x 2 = 8 vakantiedagen op jaarbasis op.

Bron: judex.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*