Intimidatie als managementinstrument

- 9 september 2015

intimidatie als managementinstrumentBossing (wegpesten door je baas) is een bedenkelijk managementinstrument.

TNO heeft 18 juli jl. een rapport uitgebracht onder de titel “Agressie op het werk”.

Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van inter-ne intimidatie en psychische terreur van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op den duur allemaal hun baan. In extreme situaties leidt het zelfs tot zelfdoding.

Er zijn leidinggevenden die intimidatie en psychische terreur als managementinstrument gebruiken om goed functionerende medewerkers weg te pesten zonder dat daar een reden voor is. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevenden wordt geïn-timideerd, is dat zeker zo pijnlijk. Vooral omdat verticale intimidatie (“bossing”) zo in het geniep gebeurt, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan.

Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers en bevolking. Wanneer je door je eigen leidinggevende wordt weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs je vakbond laat je in de steek om van interne vertrouwenspersonen en klachtencommissies maar te zwij-gen. In de wandelgangen keurt men het misschien wel af, maar openlijk durft niemand iets te zeggen. Vaak wordt het pestdoelwit zelfs tot zondebok gemaakt. Omstanders zien het wel, maar kijken weg of nemen het pestgedrag van de leidinggevende over.

TNO stelt ieder jaar opnieuw vast dat intimidatie en psychische terreur op het werk nog steeds een ernstig en veel voorkomend probleem is. Het is aan de bedrijven en overheids-organisaties om eindelijk eens schoon schip te maken en intimidatie als management-instrument uit te bannen. Alleen al uit kostenoverwegingen zou het verstandig zijn een eind te maken aan dit schadelijke managementgedrag. Want uiteindelijk kost iedere weggepeste werknemer een bedrijf of overheidsorganisatie minimaal € 45.000. En de sfeer binnen het bedrijf of de organisatie wordt er ook niet beter op.

Wie durft het aan de door TNO aangedragen handschoen op te pakken en definitief een eind te maken aan intimidatie, psychische terreur en pesten op het werk als management-instrument van slecht functionerende leidinggevenden. Het zou al een hele vooruitgang zijn als aan de angst- en afrekencultuur binnen het bedrijfsleven en overheidsorganisaties een eind komt.

Over de gevolgen van pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk door leiding-gevenden en bestuurders moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in hun werk en leidt tot psychische problemen.

Bron: wijdoendatzo.wordpress.comReacties

  1. Paul Kemperman schreef:

    Bedankt voor plaatsing. Met veel slachtoffers van intimidatie door leidinggevenden en managers pleit ik ervoor om “pesten op het werk” en alles wat daarmee identiek is (“intimidatie, psychische terreur, mobbing, bossing” of hoe je het ook noemt) strafbaar te stellen in het Wetboek van Strafrecht. Met huiselijk geweld is dat ook het geval. Daarom kan het met werkplekgeweld eveneens. België is ons al voorgegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*