Jaarcontract niet verlengen bij ziekte

- 24 maart 2015

kamervragenKamervraag: “Jaarcontract niet verlengen bij ziekteverlof”

Verzekeraars blijken zware druk op bedrijven uit te oefenen om het jaarcontract van werknemers bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet te verlengen.
jaarcontract niet verlengen bij ziekte
Naar aanleiding van een artikel in de DFT bijlage van Telegraaf.nl over het feit dat verzekeraars druk uitoefenen op werkgevers om het jaarcontract niet te verlengen bij ziekteverlof stelde Van Weyenberg (D66) de volgende vragen aan Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vraag 1
“Kent u het artikel ‘Jaarcontract niet verlengen bij ziekteverlof?”

Antwoord: “Ja”

Vraag 2
“Is het toegestaan dat verzekeraars bij het aanbieden van een verzuimverzekering als voorwaarde stellen dat een aflopend contract van een zieke werknemer niet verlengd mag worden?”

Vraag 3
“Herkent u dit als een voorwaarde die vaak wordt gesteld bij verzuimverzekeringen?”

Antwoord 2 en 3
Het aangaan of verlengen van een arbeidsovereenkomst is een zaak tussen werknemer en werkgever.

Eén van de werkgeversverplichtingen die na het sluiten van een arbeidsovereenkomst geldt, is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Een werkgever kan door middel van een verzuimverzekering het risico als gevolg van de loondoorbetalingsverplichting (maximaal 104 weken) verzekeren. Deze verzuimverzekeringen worden aangeboden door private verzekeraars. Bij het aanbieden van een verzuimverzekering mag een verzuimverzekeraar voorwaarden stellen aan de dekking van de verzekering. Het komt voor dat verzekeraars de kosten van zieke werknemers met wie opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten buiten de dekking van de verzuimverzekering houden. Van het Verbond van Verzekeraars heb ik begrepen dat deze beperking in de dekking veelal vervalt zodra de werknemer meer dan 28 dagen volledig gewerkt heeft. Vanaf dat moment valt de werknemer weer volledig onder de dekking van de verzuimverzekering.

Vraag 4
“Deelt u de mening dat het ongewenst is dat werknemers die, als zij gezond zouden zijn, contractverlenging krijgen, maar onder druk van verzekeraars toch geen contractverlenging krijgen?”


“Ik ben van mening dat de vraag of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet moet worden verlengd ter beoordeling is aan de werkgever. De werkgever heeft immers goed zicht op het functioneren van de werknemer en of hij aan de gestelde competenties van de functie voldoet. Verzekeraars dienen daar niet tussen te komen.”

Vraag 5
“Bent u bereid om met verzekeraars in gesprek te gaan om deze praktijk te voorkomen?”

Antwoord 5
“Nee.

Van het Verbond van Verzekeraars heb ik vernomen dat verzekeraars in voorkomende gevallen in overleg treden met de werkgever en proberen een voor beide partijen passende oplossing te realiseren.”

Bron: Rijksoverheid.nl

Orginele document: antwoord AsscherReacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*