Jeugd Grootverdiener, Oudjes Inleveren!

- 23 augustus 2012

oudjes inleverenJeugd Grootverdiener, Oudjes Inleveren!
De omgekeerde wereld, gelezen op telegraaf.nl:
Jongeren kunnen de economie nieuw leven inblazen. Zij moeten dan méér verdienen dan ouderen. Daartoe moeten de loonschalen worden omgekeerd: De jongste verdient het meest; de oudste het minst. Wég met de baangroeiformule.

De AOW wordt afgeschaft. Daar komt de AJW (Algemene Jongeren Wet) voor in de plaats voor álle 16- tot 23-jarigen. Hulp aan het begin van je loopbaan zet méér zoden aan de dijk dan aan het eind. Je kunt daarmee gaan studeren, sparen voor je eerste huis, of gaan backpacken en wat van de wereld zien. Studiefinanciering wordt afgeschaft.

Een nieuwe economische orde vervangt het huidige, verouderde model.

Zonnesteek
Last van de hitte, Peter? Ik hóór u al hikken van het lachen. Econoom van de kouwe grond, vergrijsde financial consultant. Ga toch éindelijk eens met pensioen, man! Dank u bij voorbaat voor alle goed gemeende adviezen. Maar luistert u tenminste even naar mijn motieven voor deze economische revolutie. Ziek van het eindeloze politieke geleuter over oplossingen die het niet gaan worden, gaf ik mezelf de opdracht om de economische crisis op één A-4tje een kop kleiner te maken.

Noodsituatie
Er dreigt een ramp. De economie stagneert. Het land wordt kapot bezuinigd. Ouderen komen niet meer aan het werk. Te duur. Jongeren worden afgescheept met een tijdelijk contract en een lage beloning. Met dat hongersalaris kunnen ze geen gulden lenen voor een eigen huis. Ouderen eindigen met een topsalaris en pensioenkosten, die niet meer in een passende verhouding staan tot hun productiviteit. Hun ervaring wordt de deur uitgewerkt met een ontslagvergoeding en de maximale WW-uitkering.

Gevolgen
Werkloosheid onder jongeren zowel als ouderen neemt schrikbarend toe. ZZP-ers vormen de snelst groeiende groep van ‘werkzoekenden’. De woningmarkt is volledig ingestort. Ons sociaal stelsel is onbetaalbaar geworden. WW-kosten rijzen de pan uit. Zorgkosten zijn niet meer in de hand te houden. Jeugd ontspoort in criminaliteit en coma-zuipen.

Subsidies kosten miljarden: huursubsidie, studiesubsidie, kinderopvangsubsidie, hypotheekrenteaftrek, WW- en bijstandsuitkeringen, ontslagvergoedingen. Het consumentenvertrouwen is tot vér beneden het nulpunt gedaald. Met de moraal is het steeds droeviger gesteld. SM-spelletjes mogen nu de verveling in de slaapkamers gaan verdrijven. Aan de Costa’s gebeuren dingen die je niet aan je grootmoeder moet vertellen.

Economisch model op zijn kop
Het resultaat van de omkering van salarisschalen is verbluffend. Een werknemer van 23 begint in de hoogste functieschaal van zijn baan, en eindigt op zijn 70e met het minimumloon. Daarom gaat hij meteen aan het begin en in de meest productieve periode van zijn loopbaan al een flink deel van zijn pensioen opbouwen. Aan het eind van zijn loopbaan, op zijn 70e, verdient (en kost) hij het minst. Goed nieuws voor de werkgever.

Verbluffend resultaat
De werkmotivatie neemt fors toe, als je meteen met een topsalaris kan beginnen. De koopwoningmarkt krijgt een vliegende start als nooit tevoren. Jonge starters kunnen makkelijk een lening krijgen met hun hoge inkomen. Schulden worden moeiteloos in 30 jaar afgelost, door voldoende inkomen in de eerste helft van de loopbaan.

Langzaam in een scheefwoonsituatie groeien is uitgesloten. De studiemotivatie bij jongeren stijgt, zonder de zweep er over te moeten leggen. Hoe hoger gekwalificeerd, hoe hoger het startsalaris in hun functiegroep. Lang-studeren is uit. Studieschulden zijn ‘uit’.

Jeugdcriminaliteit neemt drastisch af; stelen hoeft niet meer. Vanaf 16 jaar ontvangt iedere jongere immers AJW tot zijn 23e. De groep in de leeftijd van 23 jaar tot 45 jaar kan het geld weer laten rollen. Alle subsidies, inclusief de renteaftrek, kunnen worden afgeschaft. Die zijn niet meer nodig. Jongeren verdienen genoeg.

De levenslange AOW, (van 66 tot 100) kan vervallen. Die schiet vaak zijn doel voorbij. Zélfs ons Koninklijk Huis ontsnapt niet aan die uitkering. Met de besparingen op de AOW financier je moeiteloos de extra zorgkosten door vergrijzing en de AJW. Iedereen heeft straks een goed pensioen opgebouwd. Wie tussen de wal en het schip valt, en absoluut door ziekte of handicap niet heeft kunnen werken en geen pensioen kon opbouwen, krijgt alsnog bijstand ter hoogte van het minimum loon.

Neveneffecten
Werkgevers houden ouderen graag (ongesubsidieerd) in dienst tot hun 70e, omdat ze voor steeds minder, tot het minimumloon, op de loonlijst zullen staan. Werknemers zal het een zorg zijn, want die hebben hun pensioen al ruimschoots opgebouwd en blijven graag, desnoods parttime, werken. Het ziekteverzuim zal exponentieel afnemen. Het is niet meer nodig om een ‘makke’ te verzinnen. Zorgkosten imploderen. ‘Er bij horen’ is een van de sterkste geneesmiddelen voor ouderen.

Koophuizen van ouderen zijn aan het einde van de rit schuldenvrij; ze wonen dan voor een prikkie. Ontslagvergoedingen zijn overbodig geworden. Voltijdbanen kunnen gesplitst worden in twee deeltijdbanen voor ouderen. ‘Demotie’ is alleen nog maar een automatisch financieel begrip en geen hatelijk functioneel begrip meer.

Bijverschijnselen
Het selectiebeleid van werkgevers wordt strenger. Foute keuzen zijn duur. Werkgevers zullen extra aandacht geven aan opleiding; hun investering in duurdere werknemers moet verantwoord zijn. Daar kunnen de ervaren oudjes (tegen een minimumloon) prima bij helpen. Die oudere werknemer zal veel eerder zélf kunnen bepalen, wanneer hij met pensioen gaat. Zijn pensioen is immers al flink opgebouwd in de eerste helft van zijn loopbaan.

Paracetamol of Nexium voor de werkgevers
Werkgevers, U bent zich lam geschrokken? Migraine? Acute aanval van brandend maagzuur? Voor een nieuwe auto betaalt u toch ook méér dan voor een gebruikte? Ook al doet ie het nog goed en is ie lekker ingereden. Voor dat hoge salaris krijg je een jonge en kerngezonde werknemer in de kracht en bloei van zijn leven. Barstensvol met ambities en enthousiasme. Kneedbaar als stopverf om je bedrijfscultuur uit te dragen. Voor zo’n werknemer moet je het maximum willen betalen aan het begin van zijn loopbaan en niet als hij oud en (gedeeltelijk) versleten is. Schud de ketens van het oud-kapitalistische toekomstdenken af. Het werkt niet meer. They want it, and they want it now!

Jeugd redt economie
De jeugd gaat met dit nieuwe economische model het verschil maken. Ze gaat het geld laten rollen. Kinderopvang kan ze zelf betalen. Het consumentenvertrouwen giert omhoog. Natuurlijk heeft het oude model vanaf 1945 prima gewerkt. Hoe harder je werkt, hoe hoger je op de ladder komt en hoe meer geld je gaat verdienen, hoe meer leuke dingen je kunt kopen met je steeds hogere salaris. Die klassieke worst (of wortel) krijg je al méér dan een eeuw voor de neus gehangen.

Wereldleiders hebben dat economisch model zélf verpest. Door het verdienmodel te vervangen door het leenmodel, omdat het ze in hun pure hebzucht niet hard genoeg ging. Nu dat model de Westerse economie aan de rand van de afgrond heeft gebracht, wordt het tijd om daar afscheid van te nemen. Steek de wortel maar…..ja. in de grond.

Uw reacties
Laat me gerust horen wat u er van vindt. De moderator die uw reacties hieronder screent op onwelgevoeglijk taalgebruik zal ik verzoeken éxtra soepel te zijn. Stort uw hart maar uit. Oh ja, lezers ouder dan 45 jaar en grootverdieners wordt verzocht niet te reageren. Tenzij ze snappen, dat ik deze revolte verspreid over 20 jaar en geleidelijk wil doorvoeren. Misschien ziet een jonge econoom van Tilburg er een gat in om deze ballon verder op te blazen, of dóór te prikken.

Ik ga een ijskoude douche nemen. Zo’n zonnesteek… met excuus voor het extra A-4 tje. ”

Aldus, het artikel op de telegraaf.nl.

Op telegraaf.nl waren ze waarschijnlijk de ‘reactie’ button vergeten of wellicht bewust achterwege gelaten, hier mag je wel reageren !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*