Krijg de tering, Krijg de tyfus, Krijg de kanker….

- 11 juni 2013

krijg de teringKrijg de tering, Krijg de tyfus, Krijg de kanker, Krijg de pest…
Hoe vaak roepen we dit niet in een situatie van onenigheid op de werkvloer, maar dan… je collega krijgt echt een tumor, je krijgt dat te horen een dag nadat je die uitspatting hebt gehad…, hoe ga jij er mee om en hoe ga je werkgever er mee om ?

In Nederland krijgt één op de drie mensen kanker. Patiënten en hun naasten hebben vaak behoefte aan houvast en zoeken een manier om de moeilijke periode samen goed door te komen. Ook op het werk en weer aan het werk gaan is belangrijk.

Waar lopen werkgevers tegen aan ?
Werknemers met kanker vormen in een organisatie een minderheid. Veel ervaring op dit vlak opbouwen als werkgever of als bedrijfsarts kan niet. Vragen die spelen zijn: De behandelingen zijn voorbij, kunnen we dan ook starten? Wat kan hij nog? Wat mag je van hem verwachten? Wat mag je van je werknemer eisen? Wat als de werknemer vooraf al niet functioneerde?

Hoe kan je als werkgever het verzuim-, re-integratie- of voortgangs gesprek inzetten als een effectief middel om het verzuim te beperken? Waar ga je op meten, behalve op de uren? Hoe houdt je balans tussen de mensgerichte en resultaatgerichte benadering?

Hoezo vermoeid, hij is gezond verklaard en ziet er goed uit? Die andere collega had ook kanker en die ging als een trein! In hoeverre is het reëel dat die vermoeidheid weggaat? Heeft opnieuw rusten nu nog wel zin? Wat zou er qua capaciteit nog inzitten? Wat kun je nu eigenlijk met die FML? Hoe ga je om met de wrijving op de afdeling?

Wat kan er gedaan worden om het proces niet te vertragen, maar te bespoedigen? Wat is wijs als er nog maar weinig tijd is om te re-integreren? Wanneer moet je een tweede spoor opstarten? Hoe voorkom je dat je daarmee de kans op terug binnen het eerste spoor belemmert? Hoe voorkom je een UWV-sanctie?

Wat kun je doen als werken geen optie meer is? Hoe kun je iets betekenen als een uitslag geen hoop meer biedt?

Onduidelijkheden voor werknemers
Als werknemer mis je een relevant referentiekader en is er veel onduidelijk. Wanneer kan ik het beste beginnen met re-integreren? Met hoeveel uren? Hoe bouw ik op? Op basis van wat bepaal ik hoe ik opbouw? Hoe behoud ik begrip bij mijn werkgever en collega’s? Hoe kan ik de regie krijgen?

Welke regels van de wet moet ik zeker voor ogen houden? Wanneer moet ik me zorgen maken en in actie komen? Wat gaat die WIA voor me betekenen? Wanneer moet het tweede spoor ingezet worden? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn kansen vergroot bij het solliciteren?

Iedere getroffen werknemer krijgt te maken met deze specifieke vermoeidheid en kan zitten met bijvoorbeeld de volgende vragen:. Ik kan me nog steeds slecht concentreren en ik heb nog steeds moeite met onthouden, is dat normaal? Ik merk dat mijn hoofd al snel vol is en dat ik snel geraakt ben, gaat dat nog over? Rusten helpt niet meer voldoende, wat nu? Blijft deze vermoeidheid zo?

Kanker en Vermoeidheid
Vermoeidheid kan erg lastig worden bij je re-integratie. Het kan zeer frustrerend zijn als je merkt dat je niet meer kunt wat je kon. Of dat je vermoeidheid maar langzaam vermindert. Moet je deze vermoeidheid accepteren? Zo nee, wat kun je er aan doen?

Do Some Good
Do Some Good is een organisatie:

  • die gespecialiseerd is op het gebied van ingrijpend ziek zijn en werk
  • en op dit vlak interventies ontwikkelt en aanbiedt
  • met name voor werknemers voor wie een redelijke kans bestaat dat de re-integratie moeizaam gaat verlopen, stagneert of bij wie zelfs een langdurige terugval kan plaatsvinden.

Initiatiefnemer:
In 2007 is Hugo Lemmens van start gegaan met het opzetten van de activiteiten voor DO SOME GOOD. Hugo is sinds 2001 zelf ervaringsdeskundige en heeft zich verdiept in alles wat bijdraagt om mentaal sterk te blijven tijdens de uitdagingen rondom een ziekte als kanker. Vanaf dat jaar is zijn pad regelmatig doorkruist door meerdere stevige hindernissen. Hij heeft ervaren dat de uitdagingen niet beperkt blijven tot het overleven of werken aan je gezondheid. Hij ontdekte hoe groot het psychische effect kan zijn tijdens en na de behandelingen. En hij heeft geleerd hoe je er iets aan kunt doen om met vertrouwen, plezier en optimisme in het leven te blijven staan. Dat is iets waarmee hij graag anderen helpt.

Bekijk het interview met Hugo Lemmens op L1 TV:

 

Meer informatie, ga naar: Do Some Good voor alle informatie over Kanker en Werk.

Hugo Lemmens

Over de schrijver

Hugo heeft zich verdiept in alles wat bijdraagt om mentaal sterk te blijven tijdens de uitdagingen rondom een ziekte als kanker. Hij heeft ervaren dat de uitdagingen niet beperkt blijven tot het overleven of werken aan je gezondheid en ontdekte hoe groot het psychische effect kan zijn tijdens en na de behandelingen. En hij heeft geleerd hoe je er iets aan kunt doen om met vertrouwen, plezier en optimisme in het leven te blijven staan. Dat is iets waarmee hij graag anderen helpt.


→ Bekijk al mijn berichten

Bezoek of volg mij op:   Schrijvers Website Facebook Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*