Overuren en de Belasting ??

- 9 juni 2012

overuren en de belastingExtra Belasting Op Overuren…
Naar aanleiding van een ingezonden email aan onze redactie met de vraag of extra gewerkte uren, of te wel ‘overwerk’, extra belast wordt, dit bericht.

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: Overwerk wordt niet zwaarder belast dan een loonsverhoging. Erg veel werknemers denken dat overwerk zwaarder wordt belast dan het normale maandelijkse (of bij uitzendkrachten wekelijkse) inkomen.
 
Op de loonstrook lijkt dit ook soms zo, maar het verschil is te verklaren.

In Nederland is de belasting op loon afhankelijk van het inkomen en opgedeeld in schijven. De belasting is afhankelijk van het inkomen en de aftrekposten en wordt berekend over het belastbare totale bedrag. Dit is het belastbaar inkomen na aftrek van heffingskortingen. Heffingskortingen komen in mindering op het belastbaar inkomen.

De Belastingschijven 2014:

Hoogte Inkomen:Niet Hoger Als:Belastingtarief:
0 €€ 19.645,-36,25 %
€ 19.646,-€ 33.363,-42,00 %
€ 33,364,-€ 56.531,-42,00 %
€ 56.532,-Meer en Veel Meer...52 %

Overuren worden bovenop je normale bruto-salaris geteld en vallen dan simpelweg in de schijf waarin je jaar-salaris valt. Kom je met je overuren in een hogere schijf terecht dan betaal je inderdaad meer belasting, maar… wat algemeen op de werkvloer als gedachte heerst: “ik werk niet over, want dan betaal ik de helft aan de belasting” is dus niet waar. Je overuren worden belast naarmate in welke belastingschijf je terecht komt aan het eind van het jaar.

Waarom overuren zwaarder belast lijken te worden
Je krijgt maandelijks een brutoloon, zoals, in je contract afgesproken het aantal gewerkte uren. Na het verrekenen van onder andere premies en belastingheffing, komt daar een nettoloon uit dat je werkgever je zal gaan betalen. Je werkgever zorgt voor de afdracht van de premies en de belastingheffing.

De heffingen en kortingen waar jij, als werknemer recht op hebt, zal de werkgever rekening mee houden bij het bepalen van het nettoloon. De kortingen waar jij als werknemer recht op hebt, wordt gelijk verrekend in het nettoloon. Hierdoor lijkt de heffing op extra inkomsten (overwerk) zwaarder belast te worden.

Waarom extra inkomsten zwaarder belast lijken te worden
In het reguliere loon worden heffingskortingen (bijvoorbeeld arbeidskorting en de alleenstaande-ouderkorting) doorgevoerd. In het maandelijkse inkomen is hierdoor rekening gehouden met deze kortingen. De kortingen waar je recht op hebt worden als het ware uitgesmeerd over het gehele jaar. Op het moment dat je extra uren gaat werken en je laat deze uitbetalen, komt dit bedrag bovenop het reguliere inkomen. Hierdoor zal dit bedrag belast worden afhankelijk van de belastingschijf waar het hoogste deel van je inkomen in zit.

Let wel op dat door extra inkomsten als overuren je je recht op toeslagen kunt kwijtraken. Aan de hand van je inkomen wordt bepaald of je recht hebt op bepaalde toeslagen. Een stijging van het inkomen kan tot gevolg hebben dat je een lagere toeslag gaat krijgen of zelfs helemaal geen recht meer hebt op een toeslag als bijvoorbeeld zorgtoeslag.

Tevens heeft je werkgever geen inzicht in je aftrekposten en wordt de hoogte van de heffingskorting bij benadering door je werkgever toegepast en is het dus belangrijk bij regelmatig overwerk dat je ieder jaar je belastingaangifte doet om uiteindelijk het juiste netto resultaat te verkrijgen.Interessante Boeken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*