Pesten, Mobbing – Dossier Opbouw

- 17 december 2013

Pesten – Het Opbouwen van een Dossier

Waarom een dossier ? Met een goed dossier opbouwen staat of valt je geloofwaardigheid en de kans dat je een impact zult hebben op de gebeurtenissen, het gedrag van de pester of zelfs een mogelijke cultuurverandering op je werk.

Complex
De materie is dikwijls zeer complex zodat gesproken woorden snel tekortschieten. Een dossier helpt de zaken op een rijtje te zetten. Dit dossier moet een zekere professionaliteit uitstralen zonder daarom de absolute perfectie te willen nastreven. De inhoud moet gestructureerd zijn, overzichtelijk, gebundeld en ten allen tijde … waarheidsgetrouw!

Wees eerlijk
Wees dus ten allen tijde eerlijk. De minste leugen kan de geloofwaardigheid volledig doen kelderen. Het dossier kan als uitgangspunt dienen bij een formele procedure waar de preventieadviseur een onderzoek zal opstarten.

Jij wordt dan verder op de hoogte gebracht van de vorderingen van het onderzoek. Je kan ook een informele procedure opstarten. De voorkeur gaat uit om te starten met een informele procedure, je kan later als het niets oplevert nog altijd de procedure formeel maken. Dit heeft een duidelijk voordeel namelijk dat je de werkgever één kans geeft en dit wordt ook als dusdanig zo opgevat, misschien zelfs zonder dat het ooit wordt uitgesproken.

Het dossier wordt door vele gelezen…
Het dossier wordt door vele mensen gelezen bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, de preventieadviseur, de bedrijfsarts, je baas, de baas van je baas, de general manager, … Als je de pester zelf iets op papier geeft beperk je dan tot feiten en gevoelens. Respecteer (maar daar ben je volledig vrij in) bij het verspreiden van dit dossier een logische volgorde in de personen die je ermee confronteert. Zo vermijdt je dat iets kleins niet escaleert tot iets gigantisch groots. Geef in deze materie de mensen één kans, maar nooit een tweede kans. Een logische volgorde kan de volgende zijn:

 1. De pester zelf (feiten en gevoelens)
 2. Vertrouwenspersoon/arts en preventieadviseur
 3. De baas van je pester
 4. De baas van de baas van je pester
 5. Human Resources (HR) en personeelsdienst
 6. General manager

Organiseer gesprekken
Organiseer telkens een gesprek waarin je je dossier toelicht en vermeld dan dat je van plan bent om het dossier ook met de volgende in bovenstaande lijst te bespreken. Zo bewijs je dat je oprecht bent. Je mag je steeds laten bijstaan door een vertrouwenspersoon als je dat wenst. Stop pas met een stapje hoger te gaan in de lijst wanneer je echt het vermoeden hebt dat de persoon tot wie je je richt zich aangesproken voelt en een zekere verantwoordelijkheid voelt voor de gebeurtenissen en effectief zelf tot acties overgaat. De meeste kans heb je dat dit gebeurt bij de baas van de baas van je pester en de general manager.

 • De pester kan tot inkeer komen maar de ervaring leert dat ze dikwijls valse verzoening beogen en gewoon een andere peststrategie zullen volgen. Als er sprake is van een vertrouwensbreuk langs jou kant sla dan gerust deze stap over.
 • Een vertrouwenspersoon en preventieadviseur moeten per definitie neutraal zijn, dit is positief want zij zullen je sturen in de acties die je zult ondernemen maar het mag daarom nooit de laatste stap zijn in je acties.
 • De baas van de pester is naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende op de hoogte van de feiten en ziet de pester wellicht als een charmant, competent iemand (door de manipulatie van de pester). Hij/zij houdt hem in dienst en heeft hem/haar misschien zelfs al gepromoveerd in het verleden. Best richt je je dan tot de baas van de baas van je pester omdat die meer afstand neemt van de situatie.
 • Personeelszaken (PZ) zijn er in hoofdzaak voor de werkgever en moeten de werkgever uit de problemen houden. Verwacht hier niet teveel van maar het kan altijd dat er iemand je zaak ter harte neemt. Lees in dit verband ook met welke gevaren het doelwit kan geconfronteerd worden.

Als je pester je eigen baas is dan betekent deze werkwijze al snel dat je je misschien naar de general manager moet richten. Indien zelfs deze persoon je niet serieus neemt dan dringen drastische maatregelen zich op of moet je serieus beginnen overwegen om te vertrekken. Zelfs al biedt een juridische optie de goede oplossing, dan nog is een verdere samenwerking met je bedrijf praktisch onmogelijk geworden.

Tips voor het opbouwen van een goed dossier tegen pesterijen en psychologisch geweld:

 1. Logboek aanleggen en zoveel mogelijk zaken die je je herinnert hierin opnemen. Dit document zal in vele gevallen een dozijn bladzijden of zelfs meer tellen.
 2. Persoonlijke conclusie die niet eenzijdig is, getuigt van mensenkennis, zonder choquerende taal, … Vat met andere woorden samen hoe jij de situatie ziet, eventueel geef je een verklaring voor het gedrag van de pester (vb: zelf ooit gepest, onder zware druk, ongelukkig gezinsleven, …) maar benadruk dat dit NOOIT een excuus mag zijn voor het gedrag. Geef aan hoe je je voelde en wat het bij je heeft teweeggebracht. Als er voorgangers zijn die door je pester zijn vertrokken moet je dit aankaarten en verwijzen naar internationale literatuur die geeft dat dit uitermate typisch is voor seriepesters. Geef aan dat er nog volgende doelwitten zullen komen als er niet wordt ingegrepen.
 3. Toets je ervaringen aan het onderzoek. Neem een lijst van typische technieken van pesterijen van het WBI of van Tim Field of andere pioniers en schrijf bij elk punt uitvoerig waarom het van toepassing is met voorbeelden en verwijzingen naar getuigen. Dit gaat je beter doen voelen en gaat je zelfvertrouwen geven. Beëindig dit gedeelte met een soort mathematische conclusie zoals “Mijn pester scoort 16 / 25 op de top25 lijst van het WBI” hetgeen een zeer indrukwekkende uitspraak is. Managers houden hiervan en zijn er gevoelig voor.
 4. Maak een businesscase. Dit heeft als specifiek doel dat het op de hiërarchie gericht is. Dit wil zeggen dat je de schade op een rijtje zet die de pester heeft veroorzaakt op financieel, psychologisch en strategisch vlak. Som het aantal mensen op die door conflicten met de pester zijn weggegaan en vertaal dit in een verloren loonkost. Je schat hun gemiddelde bruto maandloon en vermenigvuldig met hun anciënniteit. Benadruk de verloren opleidingskost. Som eventuele bewijzen van slechte reacties van klanten op het gedrag van de klanten op en vertaal dit in een strategisch slechte impact. Geef aan dat de verloren ervaring van de doelwitten die vertrokken zijn ook een strategisch effect heeft op de onderneming. Druk ook op het feit dat er een heleboel mensen rondlopen die angst hebben en dat de moraal bij de doelwitten maar ook hun omgeving beïnvloed wordt. Verwijs zeker ook naar de kost voor een onderneming ten gevolge van pesten.
 5. Onderzoek de evaluatieformulieren. Indien je pester je baas is neem dan alle evaluatiedocumenten die hij/zij gemaakt heeft en stel de misleidende en foutieve informatie aan de kaak. Je hebt recht om je evaluatiedocumenten op te vragen. Wees hierin assertief.
 6. Geef aanwijzingen dat je een toegevoegde waarde bent of kunt zijn. Tracht zelf een manier te bedenken die kan aantonen dat je prestaties ten minste behoorlijk zijn en voldoen aan een redelijke norm of de heersende norm. Vermijd het aangeven van de beste te zijn tenzij er echt zeer duidelijke aanwijzingen zijn dat dit echt het geval is, anders kom je ongeloofwaardig over. Voorbeelden: Getuigenissen van mensen, mails met positieve commentaren, informatie over aantal rapporten geschreven, aantal klachten van klanten, aantal aanbevelingen, … Indien mogelijk deze elementen trachten te vergelijken met andere collega’s en dus als dusdanig aantonen dat je tot de groep behoort en aanvaardbaar functioneert of dat jou fouten ook bij vele andere collega’s voorkomen.

   Belangrijke noot: Indien je moet vaststellen dat je toch ondermaats hebt gepresteerd laat dit stuk dan weg! Benadruk daarentegen dat het minder goed presteren van iemand geen verontschuldiging is om iemand mensonwaardig te behandelen. Er zijn zeer correcte en menselijke middelen waarmee mensen op hun tekortkomingen kunnen gewezen worden. Het is zeer belangrijk dat je je niet laat intimideren. Zelfs moordenaars worden correct behandeld en hebben rechten dus jij zeker en vast ook. Indien van toepassing (bijna altijd) geef dan aan en tracht te bewijzen dat het gedrag van de pester er juist voor gezorgd heeft dat je prestaties ondermaats zijn geworden.

 7. Geef een overzicht van de verschillende typische reacties van een seriepester wanneer ze zich moeten verantwoorden. Indien van toepassing geef aan welke reacties de pester reeds heeft tentoongespreid. Dit kan handig blijken in de toekomst wanneer de pester (naar alle waarschijnlijkheid) die gedragingen begint te vertonen. Wie geraakt nu niet overtuigd als je de dingen die nog komen gaan al kunt voorspellen? Het is logisch dat je tracht te vermijden dat je pester hiervan op de hoogte is.

]met dank aan: pestenophetwerk.netInteressante Boeken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*