Roddels op het werk

- 12 december 2014

roddels op het werkRoddelen: Soms heeft de verpakking belangrijke inhoud

Dat wij over hem roddelen, heeft hij aan zichzelf te danken
Collega’s zijn het roerend met elkaar eens. De betreffende collega gedraagt zich dusdanig dat er kwaadsprekerij is ontstaan.
roddels
Je moet weleens stoom af kunnen blazen als het weer zo ver is.
En ook die stelling vindt bijval. Tenslotte kan gedrag zo frustrerend zijn, dat het te zwaar is om daar zelf mee rond te blijven lopen. Zo kan een aanhoudend probleem roddel veroorzaken.

Onderlinge irritatie
Wanneer er onderlinge irritatie is, is het belangrijk om dat rechtstreeks te bespreken. Tenslotte is dat het meest direct en het heeft bovendien de meeste kans op oplossing van het probleem en eventuele aanpassing van het gedrag.

Directe communicatie
Helaas leidt directe communicatie niet altijd tot het gewenste effect. Het is nog altijd moeilijk om feedback te geven, en ook om te ontvangen. Dat kan storing geven op het effect van het rechtstreeks aanspreken. Bovendien kan het zijn dat de kritiek die wordt gegeven, niet veranderd kan of wil worden.

De functie van roddelen
De functie van roddelen wordt dan: stoom afblazen. Het kan heerlijk zijn om even je hart te luchten. Het probleem is, dat er – misschien onbedoeld – ook nog andere effecten ontstaan:

  • Een onveilig klimaat omdat je weet: morgen kan er achter mijn rug kwaad gesproken worden.
  • Ongelijkwaardigheid: kwaad spreken over een ander, drukt de ander neer, en maakt daardoor roddelaar(s)(ogenschijnlijk) groter: ‘wij zijn beter’.
  • Onwaarheden: roddel verspreidt zich als een lopend vuurtje, waarbij allerlei vertroebelingen ontstaan. Meestal niet in het voordeel van degenen waarover gesproken wordt. Het negatieve beeld wordt daardoor versterkt.
  • Ongenuanceerdheid: Roddel is per definitie eenzijdig: de ander kan niet reageren. Dat versterkt de negativiteit.
  • Uitsluiting: de betreffende persoon wordt buitengesloten.

Belangrijk
Het is belangrijk dat medewerkers elkaar aanspreken en zelfstandig zorgen voor een goed werkklimaat. Terecht, want van volwassen mensen mag je een volwassen stijl van communiceren verwachten.

Waarom lukt dat soms dan niet?
Soms lúkt het niet om probleem op te lossen. Bijvoorbeeld omdat de communicatie vastloopt. Of omdat het probleem zo groot is dat het niet door medewerkers zelf opgelost kan worden.

Neiging tot roddelen kan worden gevoed wanneer de cirkel van invloed te klein is. Het bespreken van het probleem heeft dan geen zin (gehad) en andere oplossingen liggen niet binnen het bereik. Zo ontstaat er onmacht die er zo nu en dan uit moet. Bijvoorbeeld middels roddelen. Ook andere uitingsvormen zijn mogelijk zoals negeren, intimideren, verzuimen en ‘de kantjes er vanaf lopen’.

Soms is interventie door de leidinggevende noodzakelijk omdat zijn cirkel van invloed groter is.

Merk je geroddel?
Blijf proberen het probleem met elkaar op te lossen. Lukt dat niet, zorg er dan voor dat meedenken over het probleem en de oplossing een niveau hoger komt te liggen. Bijvoorbeeld door het gesprek te laten begeleiden en/of door maatregelen te treffen waardoor het probleem wordt aangepakt en opgelost.

En wist je dat roddelen wettelijk verboden is?

door: Gerrie Vogels

Gerrie Vogels

Over de schrijver

Gerrie Vogels, ondersteunt individuen en groepen in organisaties bij het bevorderen van onderlinge communicatie en samenwerking.


→ Bekijk al mijn berichten

Bezoek of volg mij op:   Schrijvers Website LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*