Sociaal Akkoord tussen Werkgevers en Werknemers

- 12 april 2013

sociaal akkoordWerkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.
Het kabinet en de werkgevers- en werknemersbonden hebben een sociaal akkoord gesloten. Het gaat voornamelijk over maatregelen uit het regeerakkoord die worden teruggedraaid of worden versoepeld.

De belangrijkste punten:

Bezuinigingen
Het besluit voor de geplande extra bezuinigingen van 4 miljard wordt uitgesteld tot het najaar. De vrijwillige nullijn in de zorg is hierdoor ook van tafel.

WW
De WW-duur blijft maximaal 3 jaar. De wettelijke termijn gaat echter naar 2 jaar. Voor het 3de jaar moeten afspraken gemaakt worden in de cao’s. Als werknemer ga je dan weer WW-premie betalen. De wettelijke WW-duur zal vanaf 2016 worden afgebouwd met een maand per kwartaal.

De hoogte van de WW zou volgens het regeerakkoord in het tweede jaar uitkomen op 70 procent van het minimumloon in plaats van 70% van het laatst verdiende salaris. In het sociaal akkoord is overeengekomen dat de hoogte van de WW toch op 70 procent van het laatst verdiende salaris te laten.

Ontslagrecht
In het regeerakkoord werden ook maatregelingen opgenomen om het voor werkgevers makkelijker te maken om werknemers te ontslaan. Deze maatregel gaat door, maar pas vanaf 2016. Vanaf dan heeft iedereen recht op een ontslagvergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van € 75.000,– Voor personen met een inkomen van meer dan € 75.000,– wordt de ontslagvergoeding maximaal één jaar salaris. Er komt ook een zgn. ‘transitievergoeding’ die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld omscholing om het vinden van een andere baan makkelijker te maken. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de lengte van het arbeidsverleden.

Flexarbeid
Constructies die het mogelijk maken om via buitenlandse sociale lasten en belastingen werknemers goedkoop in Nederland te laten werken worden aangepakt. Er komt ook een verbod op nulurencontracten in de zorg. Tevens zal de positie van de flexwerker worden versterkt.

Arbeidsgehandicapten
De komende 14 jaar zullen er 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten bijkomen. De werkgevers zullen 100.000 banen voor hun rekening nemen en de overheid 25.000. Hierdoor worden de geplande bezuinigingen van de sociale werkplaatsen gecompenseerd. Het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten is dan ook (voorlopig) van de baan.

Pensioenen
De VVD en PvdA willen het belastingvoordeel op pensioensparen verkleinen. Dat zal de komende jaren drie miljard extra aan belastinginkomsten opleveren. Inkomens boven de 100 duizend euro zouden niet in aanmerking meer komen voor belastingaftrek op pensioensparen. Werknemers met een inkomen beneden die grens mogen jaarlijks minder sparen. Nu geldt 2,15% als opbouwpercentage, wat verlaagd wordt tot 1,75%.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*