Tag: Contract

Prestatieplicht

Prestatieplicht

- 18 februari 2015

Contract met uitgestelde prestatieplicht Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup) is een soort van oproepcontract, waarbij wordt afgesproken dat de arbeidskracht binnen redelijke grenzen verplicht is om gehoor te geven aan een oproep. De werknemer (oproepkracht) is pas verplicht arbeid te verrichten als hij hiertoe opgeroepen wordt door de werkgever. De werkgever is pas verplicht […]

Lees Verder

Uitzendkracht Zwanger ? – De Regels

Uitzendkracht Zwanger ? – De Regels

- 21 januari 2014

Welke Regels Gelden er voor Zwangere Uitzendkrachten? Net als andere werkneemsters mag je als uitzendkracht niet worden ontslagen, omdat je zwanger bent. Ook heb je hetzelfde recht op betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als werkneemsters met een arbeids-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Tijdens je verlof krijg je geen loon, maar een uitkering. Wordt je ziek […]

Lees Verder

SNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten

SNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten

- 16 december 2012

SNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten De SNCU houdt toezicht op de naleving van de cao’s in de uitzendbranche. Stelt de SNCU tijdens het onderzoek bij een uitzendbureau vast dat de cao niet correct wordt nageleefd, dan wordt deze in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen. Mocht het uitzendbureau niet voortvarend meewerken aan […]

Lees Verder

Uitzendkracht, Wist Je Dat?

Uitzendkracht, Wist Je Dat?

- 3 december 2012

Uitzendkracht, Wist Je Dat? Handig om te weten…, past je loon nog wel bij je?, wat is detachering?, ken je het fasesysteem?, onder welke CAO val je?, wat zijn je rechten als je ziek bent?… etc. Hieronder een aantal basis-zaken die je als uitzendkracht moet weten.    Detachering Detachering is eigenlijk hetzelfde als uitzendwerk. Want […]

Lees Verder

Payrolling Wat Is Dat?

Payrolling Wat Is Dat?

- 13 november 2012

Payrolling Wat is dat? Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een salariëringsbedrijf. Het bedrijf besteedt in zo’n geval de juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen uit aan een payrollonderneming. Dit is gelijk het grootste […]

Lees Verder

De Grootste Misverstanden over Ontslag

De Grootste Misverstanden over Ontslag

- 16 oktober 2012

De 5 Grootste Misverstanden over Ontslag Volgens het CBS (Centraal Buro voor de Statistiek) is de werkloosheid in Nederland toegenomen tot 6 procent van de beroepsbevolking (ongeveer 474.000 mensen). Juridisch adviseur Jurofoon en verzekeringsmaatschappij BNP Paribas Cardif hebben het afgelopen jaar ervaren dat werknemers niet goed weten wat hun rechten en plichten zijn rondom ontslag. […]

Lees Verder

Wat Kost Minder Werken?

Wat Kost Minder Werken?

- 15 augustus 2012

Wat Kost Minder Werken? Meer thuis zijn voor de kinderen, de tijd nemen om een eigen bedrijf op te zetten of één dag per week thuis ontspannen. Minder werken kan gunstiger uitpakken voor de portemonnee dan je denkt. Met dank aan de Belastingdienst. Als je bijvoorbeeld van vijf naar vier dagen per week werken gaat, […]

Lees Verder

Supermarkt CAO Discrimineert

Supermarkt CAO Discrimineert

- 9 augustus 2012

Supermarkt CAO Discrimineert Commissie Gelijke Behandeling – In de supermarkt-CAO’s staat dat werknemers met een contract van 12 uur en minder geen extra toeslagen ontvangen. Deze werknemers worden door de werkgevers (supermarkten) hulpkrachten genoemd. Werknemers die meer dan 12 uur werken krijgen die wel. De werkzaamheden zijn voor de hulpkrachten en de overige werknemers hetzelfde. […]

Lees Verder

Freelancer, ZZP-er: Dan heb je een VAR nodig (?)

Freelancer, ZZP-er: Dan heb je een VAR nodig (?)

- 8 augustus 2012

Freelancer, ZZP-er: Dan heb je een VAR nodig (?) Wanneer je als zelfstandig ondernemer (zzp-er) of freelancer voor een opdrachtgever gaat werken, kun je bij de belastingdienst een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) aanvragen. Deze verklaring biedt duidelijkheid voor je opdrachtgever of hij wel of niet loonheffingen moet inhouden over jouw inkomsten. Een VAR is niet verplicht, […]

Lees Verder

Freelance, ZZP: De Voor- & Nadelen

Freelance, ZZP: De Voor- & Nadelen

- 7 augustus 2012

Freelance, ZZP: De Voor- & Nadelen Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Voor verschillende wetten gelden verschillende criteria voor ondernemerschap waar al of niet aan voldaan kan zijn. De term wordt gebruikt bij […]

Lees Verder

WW-Uitkering: De Misverstanden

WW-Uitkering: De Misverstanden

- 2 augustus 2012

WW-Uitkering: De Misverstanden Over het recht op een WW-uitkering bestaan veel misverstanden. We lichten er vijf uit. Als je niet-verwijtbaar werkloos bent, heb je recht op een WW-uitkering. Je bent bijvoorbeeld niet-verwijtbaar werkloos na afloop van je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en je geen verlenging aangeboden krijgt. Je bent wel verwijtbaar werkloos als je wordt […]

Lees Verder

Thuiswerken: Wettelijke Rechten en Plichten

Thuiswerken: Wettelijke Rechten en Plichten

- 1 augustus 2012

Thuiswerken: Wettelijke Rechten en Plichten Het FNV heeft vrij recent laten onderzoeken dat 68% van de werknemers nooit thuis werkt, terwijl een op de vijf dat wel zou willen. Indien personeel meer de gelegenheid zou worden geboden om thuis te werken, dan zouden de files met meer dan 10% kunnen afnemen. De belangrijkste redenen voor […]

Lees Verder