Tag: Loon

Uitzendkracht Zwanger ? – De Regels

Uitzendkracht Zwanger ? – De Regels

- 21 januari 2014

Welke Regels Gelden er voor Zwangere Uitzendkrachten? Net als andere werkneemsters mag je als uitzendkracht niet worden ontslagen, omdat je zwanger bent. Ook heb je hetzelfde recht op betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als werkneemsters met een arbeids-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Tijdens je verlof krijg je geen loon, maar een uitkering. Wordt je ziek […]

Lees Verder

Meer Loon Krijgen…

Meer Loon Krijgen…

- 14 juni 2013

Ik wil meer loon… Al eerder gaf ik je al tips over hoe je een hoger salaris kan vragen aan je manager. Een van de belangrijkste dingen voor een opslag is Timing. Volharding is belangrijk, echter elke maand om opslag vragen is niet de meest ideale manier. Uiteraard zijn er nog andere zaken waar je […]

Lees Verder

Overtreding Uitkeringsregels Strenger Bestraft

Overtreding Uitkeringsregels Strenger Bestraft

- 16 februari 2013

Overtreding Uitkeringsregels Strenger Bestraft! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen in stand te houden als geld bij de verkeerde mensen […]

Lees Verder

Het Loonstrookje van 2013

Het Loonstrookje van 2013

- 23 januari 2013

Het Loonstrookje van 2013 Het loonstrookje ziet er vanwege een wetswijziging anders uit in 2013 ten opzichte van 2012. Wat is er veranderd? Het verschil in loonbegrip bij de loonbelasting / premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet maakte het oude (versie 2012) erg ingewikkeld. De invoering van de wet uniformering loonbegrip […]

Lees Verder

Beslaglegging Loon

Beslaglegging Loon

- 21 januari 2013

Beslaglegging Loon Werknemer Betaalt iemand zijn schulden niet, dan kan beslag worden gelegd op het loon. Zo’n ‘loonbeslag’ kan conservatoir of executoir zijn. Bij een conservatoir beslag mag de werkgever het loon niet uitbetalen, hij moet het reserveren. Dit geldt niet voor de beslagvrije voet, een ‘basisbedrag’ dat wel uitgekeerd mag worden. Wordt de werknemer […]

Lees Verder

Maximale WW Uitkering per 1 januari 2013

Maximale WW Uitkering per 1 januari 2013

- 20 januari 2013

Maximale WW Uitkering per 1 januari 2013 Bedraagt € 2.966,- per Maand Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn de sociale uitkeringen en het wettelijk minimumloon aangepast aan de inflatie. Deze aanpassing vindt tweemaal per jaar plaats, op 1 juli en op 1 januari van elk jaar. Deze inflatiecorrectie heeft onder meer tot […]

Lees Verder

Salarisverhoging, Hoe Doe Je Dat?

Salarisverhoging, Hoe Doe Je Dat?

- 16 januari 2013

Do’s and don’ts tijdens salarisonderhandeling Wie wil er nu geen opslag? De eerste stap is het durven te gaan vragen aan je baas. Maar dan begint het pas. Deze weetjes helpen je om een opslag bij je baas uit te onderhandelen of bij een nieuwe baan het uiterste er uit te halen.   6 essentiële […]

Lees Verder

Dwang tot Betaling Loon Uitzendkrachten: € 1,2 miljoen

- 4 januari 2013

Dwang tot Betaling Loon Uitzendkrachten Kerst en Oudjaar zijn weer voorbij, vele waren voor deze mooie dagen al niet meer actief. De SNCU, echter wel, zij behaalde vlak voor kerst een mooie overwinning: Het Gerechtshof stelt SNCU in het gelijk: dwang tot betaling loon uitzendkrachten € 1.256.823 Inmiddels zijn er, als gevolg van het door […]

Lees Verder

Salarisverhoging 2013

Salarisverhoging 2013

- 10 december 2012

Salarisverhoging 2013 De gemiddelde cao-loonstijging zal in 2013 waarschijnlijk uitkomen op 1,6 procent. Dat is vooral te danken aan cao’s die in betere tijden zijn afgesloten en volgend jaar nog gelden. Want in cao’s die onlangs zijn afgesloten, stijgen de lonen een stuk minder. In de cao’s die in november 2012 zijn overeengekomen, staat een […]

Lees Verder

Wat is Functiewaardering ?

Wat is Functiewaardering ?

- 29 november 2012

Wat is Functiewaardering ? In elk bedrijf worden werkzaamheden uitgevoerd die verschillend van aard en inhoud zijn. Vaak wil men in een bedrijf die verschillende werkzaamheden in een rangorde plaatsen en vervolgens deze rangorde gebruiken voor doeleinden als personeelsmanagement en met name voor het onderbouwen van beloningsverhoudingen. Zoals de naam al aangeeft gaat het om […]

Lees Verder

Principeakkoord CAO Uitzendkrachten 2012-2017

Principeakkoord CAO Uitzendkrachten 2012-2017

- 6 november 2012

Principeakkoord CAO Uitzendkrachten 2012-2017 De vakorganisaties hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten, overeenkomstig de afspraken in bijgevoegd principeakkoord. Deze nieuwe cao treedt met ingang van 5 november 2012 in werking en is dus van belang voor werkgevers die vrijwillig de ABU-cao toepassen. De meeste nieuwe afspraken dienen overigens pas te worden […]

Lees Verder

Rijk binnen 365 dagen

Rijk binnen 365 dagen

- 22 oktober 2012

Rijk binnen 365 dagen Dit gratis Ebook van Luc Mutsaers maakt duidelijk hoe je in een handomdraai je maandelijkse inkomsten kunt verhogen. Daarnaast wordt naar de (onnodige) uitgaven gekeken en worden die waar mogelijk de nek omgedraaid. Dit alles om in een mum van tijd financiële onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Maar dat is niet alles. Want […]

Lees Verder