Tag: Uitzendbureau

Uitzendbureaus in strijd met wet persoonsgegevens

Uitzendbureaus in strijd met wet persoonsgegevens

- 5 december 2014

Uitzendbureaus verwerken gegevens uitzendkrachten in strijd met wet Randstad en Adecco, twee van de grootste Nederlandse uitzendbureaus, overtreden op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking van gegevens van uitzendkrachten. Dat concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek. De uitzendbureaus maken bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijzen van mensen die een intakegesprek met […]

Lees Verder

Uitzendkracht Zwanger ? – De Regels

Uitzendkracht Zwanger ? – De Regels

- 21 januari 2014

Welke Regels Gelden er voor Zwangere Uitzendkrachten? Net als andere werkneemsters mag je als uitzendkracht niet worden ontslagen, omdat je zwanger bent. Ook heb je hetzelfde recht op betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als werkneemsters met een arbeids-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Tijdens je verlof krijg je geen loon, maar een uitkering. Wordt je ziek […]

Lees Verder

ABU CAO Uitzendbureaus 2012-2017

ABU CAO Uitzendbureaus 2012-2017

- 6 oktober 2013

ABU cao uitzendbureaus algemeen verbindend verklaard De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 september jl. de cao voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 (De ABU cao) algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze cao, tenzij de NBBU cao van toepassing is. […]

Lees Verder

Toch Nog een Baan

Toch Nog een Baan

- 15 augustus 2013

Toch Nog een Baan Het kan raar lopen in het leven en daarom vertel ik je in deze column graag het verhaal van Rob. Voor jou ter inspiratie. Rob behoort tot één van de eersten die zich aanmeldden bij All4Work4All voor bemiddeling naar een werkervaringsplaats. Hij viel direct op door zijn enthousiasme en positieve instelling. […]

Lees Verder

Hoe Herken Je een Nep-Recruiter ?

Hoe Herken Je een Nep-Recruiter ?

- 2 juli 2013

Hoe je een Neprecruiter kunt herkennen “Iedereen die iets met personeelswerving doet, kan zichzelf ‘recruiter’ noemen”. Recruiter is een onbeschermd beroep, zonder eigen opleiding of kwaliteitsgarantie. Een gevolg daarvan is dat er veel ‘recruiters’ werkzaam zijn die deze naam niet verdienen. Ze zijn geen recruiter, ze doen maar alsof. Dit laatste komt niet van mij, […]

Lees Verder

Veelgestelde Vragen Over Uitzendwerk

Veelgestelde Vragen Over Uitzendwerk

- 10 mei 2013

Veelgestelde Vragen Over Uitzendwerk De werkpleinen van het UWV werken nauw samen met uitzendbureaus binnen je regio. Zij komen regelmatig met hun vacatures naar de Werkpleinen van het UWV. Daar worden veel vragen gesteld. Hieronder vindt je een overzicht van de top 10 meest gestelde vragen over “Uitzendwerk”. 1. Waarom zou ik via een uitzendbureau […]

Lees Verder

Grote Steun: Beperking Flexwerken

Grote Steun: Beperking Flexwerken

- 14 april 2013

Grote Steun: Beperken Flexwerk, Sociaal Akkoord Niet Populair Het kabinet en de werkgevers- en werknemersbonden hebben eerder deze week een sociaal akkoord gesloten. Het gaat voornamelijk over maatregelen uit het regeerakkoord die worden teruggedraaid of worden versoepeld. Naar aanleiding hiervan heeft Maurice de Hond een enquête gehouden waarvan de uitkomst niet positief is voor het […]

Lees Verder

Dwang tot Betaling Loon Uitzendkrachten: € 1,2 miljoen

- 4 januari 2013

Dwang tot Betaling Loon Uitzendkrachten Kerst en Oudjaar zijn weer voorbij, vele waren voor deze mooie dagen al niet meer actief. De SNCU, echter wel, zij behaalde vlak voor kerst een mooie overwinning: Het Gerechtshof stelt SNCU in het gelijk: dwang tot betaling loon uitzendkrachten € 1.256.823 Inmiddels zijn er, als gevolg van het door […]

Lees Verder

SNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten

SNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten

- 16 december 2012

SNCU – De CAO Politie voor Uitzendkrachten De SNCU houdt toezicht op de naleving van de cao’s in de uitzendbranche. Stelt de SNCU tijdens het onderzoek bij een uitzendbureau vast dat de cao niet correct wordt nageleefd, dan wordt deze in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen. Mocht het uitzendbureau niet voortvarend meewerken aan […]

Lees Verder

Uitzendkracht, Wist Je Dat?

Uitzendkracht, Wist Je Dat?

- 3 december 2012

Uitzendkracht, Wist Je Dat? Handig om te weten…, past je loon nog wel bij je?, wat is detachering?, ken je het fasesysteem?, onder welke CAO val je?, wat zijn je rechten als je ziek bent?… etc. Hieronder een aantal basis-zaken die je als uitzendkracht moet weten.    Detachering Detachering is eigenlijk hetzelfde als uitzendwerk. Want […]

Lees Verder

Principeakkoord CAO Uitzendkrachten 2012-2017

Principeakkoord CAO Uitzendkrachten 2012-2017

- 6 november 2012

Principeakkoord CAO Uitzendkrachten 2012-2017 De vakorganisaties hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten, overeenkomstig de afspraken in bijgevoegd principeakkoord. Deze nieuwe cao treedt met ingang van 5 november 2012 in werking en is dus van belang voor werkgevers die vrijwillig de ABU-cao toepassen. De meeste nieuwe afspraken dienen overigens pas te worden […]

Lees Verder

Uitzendkracht: Ontslag en Uitzendbeding

Uitzendkracht: Ontslag en Uitzendbeding

- 22 oktober 2012

Ontslag en Uitzendbeding Voor uitzendkrachten gelden soms andere regels dan voor diegene die bij een werkgever direct in dienst zijn. Met name aangaande de ontslagregels zijn er nogal wat verschillen.   Uitzendovereenkomst Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Dit komt omdat er drie partijen bij betrokken zijn: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de […]

Lees Verder