Transitievergoeding bij Ontslag

- 4 februari 2015

transitievergoedingWerkgever betaalt niet dubbel bij ontslag

Werkgevers die na 1 juli 2015 iemand de laan uitsturen, moeten de ontslagen werknemer een ‘transitievergoeding’ meegeven. Maar als ze op dat moment ook nog gebonden zijn aan een sociaal plan of cao-afspraken over ontslagvergoeding hoeven ze niet twee keer te betalen.

Op 1 juli gaat een nieuwe regeling voor ontslagrecht in. De procedure om iemand te ontslaan wordt dan eenvoudiger en daardoor sneller. Bedrijven worden wel verplicht de ontslagen medewerker een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro uit te keren. Die moet dat geld gebruiken om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen. De transitievergoeding komt in de plaats van de ontslagvergoeding die ontslagen werknemers nu vaak ontvangen. Die kan – afhankelijk van salaris en dienstverband – veel hoger uitvallen.

Op initiatief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) komt er een overgangsregeling. Die loopt tot 1 juli 2016. In deze periode gaan afspraken die in een sociaal plan of cao zijn gemaakt voor op de transitievergoeding.

Transitievergoeding bij ontslag
Wordt een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst ontslagen dan betaalt de werkgever de medewerker een transitievergoeding. De vergoeding is bedoeld om een andere baan of beroep te krijgen. De medewerker kan deze vergoeding gebruiken voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat de medewerker een arbeidscontract had. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de medewerker bij de werkgever in dienst is geweest:

  • De ontslagen medewerker krijgt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding.
  • Heeft de medewerker 10 jaar of langer bij de werkgever gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
  • Is de medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij de werkgever gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris per half dienstjaar. Dit geldt niet als de werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij de medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris van de medewerker. Voor het betalen van de transitievergoeding kan de werkgever met de medewerker een betalingsregeling afspreken.

Geen Transitievergoeding
Er hoeft geen transitievergoeding betaalt te worden als:

  • als de medewerker korter dan 2 jaar bij de werkgever in dienst is geweest.
  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker.
  • als de medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Ook niet als de werkgever de medewerker ontslaat als hij inmiddels 18 jaar is.
  • als de medewerker de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • als er sprake is van een faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit.
  • als er in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.

Ontslagvergoeding
Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of de medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

text=”o.a. rvo.nl”]Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*