Categorie: Uitkering

Tips & Tricks voor de Bijstandsgerechtigde

Tips & Tricks voor de Bijstandsgerechtigde

- 18 november 2015

De bijstand… je zal er maar in terecht komen. Met bitter weinig bestedingsruimte, aanschurkend tegen armoedegrens rondkomen, knokkend tegen een toenemend sociaal isolement, en dan pontificaal gesteld worden tegenover een horde ambtenaren en een leger van “bemiddelaars” die in jou voor alles een ongewenste kostenpost dan wel verdienobject zien. En hoewel je je toch al […]

Lees Verder

Wat wordt uw nieuwe AOW-leeftijd ?

Wat wordt uw nieuwe AOW-leeftijd ?

- 4 juli 2015

AOW-leeftijd gaat omhoog, hoe ? De AOW-leeftijd gaat omhoog, maar dat is geen nieuws, maar wist u dat dit vanaf volgend jaar sneller gaat ? In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 30 september 1950. “Mensen worden steeds ouder en hebben […]

Lees Verder

Halfwezenuitkering geschrapt

Halfwezenuitkering geschrapt

- 19 mei 2013

De halfwezenuitkering vervalt. De halfwezenuitkering komt te vervallen. Dit staat in de nieuwe wet vereenvoudiging regelingen SVB. De Eerste Kamer heeft deze wet op 26 maart 2013 aangenomen. De halfwezenuitkering stopt dan per 1 oktober as. Uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaan er dan zo’n 14.000 eenoudergezinnen er maandelijks 266 euro op achteruit. […]

Lees Verder

Overtreding Uitkeringsregels Strenger Bestraft

Overtreding Uitkeringsregels Strenger Bestraft

- 16 februari 2013

Overtreding Uitkeringsregels Strenger Bestraft! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen in stand te houden als geld bij de verkeerde mensen […]

Lees Verder

Maximale WW Uitkering per 1 januari 2013

Maximale WW Uitkering per 1 januari 2013

- 20 januari 2013

Maximale WW Uitkering per 1 januari 2013 Bedraagt € 2.966,- per Maand Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn de sociale uitkeringen en het wettelijk minimumloon aangepast aan de inflatie. Deze aanpassing vindt tweemaal per jaar plaats, op 1 juli en op 1 januari van elk jaar. Deze inflatiecorrectie heeft onder meer tot […]

Lees Verder

Uitkering bij Ziek Zijn: WIA, Ziektewet, WGA en IVA

Uitkering bij Ziek Zijn: WIA, Ziektewet, WGA en IVA

- 11 december 2012

Uitkering bij Ziek Zijn: WIA, Ziektewet, WGA en IVA De eerste 2 jaar moet je werkgever het loon van je doorbetalen. Behalve als je in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering of vervroegde WIA. Welke uitkeringen komen daarna in aanmerking ? Hoewel de overheid in het begin de meeste lasten van een zieke werknemer bij de […]

Lees Verder

WIA – Wachttijden en Loonsanctie

WIA – Wachttijden en Loonsanctie

- 12 oktober 2012

WIA – Wachttijden en Loonsanctie (2) Als je ziek wordt kom je niet direct in aanmerking voor een WIA-uitkering. De eerste 2 jaar is je werkgever verplicht om (mnimaal) 70% van je loon door te betalen. Deze 2 jaar of 104 weken is de wachttijd voordat je in aanmerking komt voor de WIA of WIA-uitkering. […]

Lees Verder

WIA – Alle Informatie op een Rij (1)

WIA – Alle Informatie op een Rij (1)

- 1 oktober 2012

WIA (1) – Wat is WIA en kom ik er voor in aanmerking? De WIA is in de plaats gekomen van de WAO voor iedereen die op of na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt wordt of is geworden. De WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten en […]

Lees Verder

Brede Steun Stoppen Uitkering bij Fraude

Brede Steun Stoppen Uitkering bij Fraude

- 2 september 2012

Brede Steun Stoppen Uitkering bij Fraude Bijna alle Nederlanders (91%) vinden dat de uitkering van iemand die meerdere keren fraudeert tijdelijk stopgezet moet worden. 38% vindt dit niet streng genoeg. Opmerkelijk is dat ook van de ondervraagde bijstandsgerechtigden de meerderheid (90%) vindt dat de uitkering tijdelijk gestopt moet worden. Dit blijkt uit onderzoek van het […]

Lees Verder

Arbeidsongeschikte Werknemer met Knieklachten doet Dam tot Damloop

Arbeidsongeschikte Werknemer met Knieklachten doet Dam tot Damloop

- 18 augustus 2012

Arbeidsongeschikte Werknemer met Knieklachten doet Dam tot Damloop Een werknemer die “verwijtbaar werkloos” is geworden, heeft geen recht op een WW-uitkering. Een werknemer is verwijtbaar werkloos geworden, indien het dienstverband op eigen verzoek is geëindigd, dan wel indien er een dringende reden aan het ontslag ten grondslag ligt, waarvan de werknemer een verwijt kan worden […]

Lees Verder

Stinkende Sollicitant Raakt Uitkering Kwijt

Stinkende Sollicitant Raakt Uitkering Kwijt

- 9 augustus 2012

Stinkende Sollicitant Raakt Uitkering Kwijt Een bijstandsgerechtigde die bewust zijn kans op een baan verkleint door zich onfatsoenlijk te gedragen of slecht te kleden voor een sollicitatiegesprek, dient geen uitkering meer te krijgen. Dat vindt de VVD, die daartoe een oproep deed aan staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). Het kan volgens VVD-Tweede Kamerlid Malik […]

Lees Verder

WW-Uitkering: De Misverstanden

WW-Uitkering: De Misverstanden

- 2 augustus 2012

WW-Uitkering: De Misverstanden Over het recht op een WW-uitkering bestaan veel misverstanden. We lichten er vijf uit. Als je niet-verwijtbaar werkloos bent, heb je recht op een WW-uitkering. Je bent bijvoorbeeld niet-verwijtbaar werkloos na afloop van je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en je geen verlenging aangeboden krijgt. Je bent wel verwijtbaar werkloos als je wordt […]

Lees Verder