Uitzendbureaus in strijd met wet persoonsgegevens

- 5 december 2014

persoonsgegevensUitzendbureaus verwerken gegevens uitzendkrachten in strijd met wet

Randstad en Adecco, twee van de grootste Nederlandse uitzendbureaus, overtreden op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking van gegevens van uitzendkrachten. Dat concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek.

De uitzendbureaus maken bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijzen van mensen die een intakegesprek met het bureau voeren, maar er nog niet voor werken. Ook registreerden zij aard en oorzaak van de ziekte van uitzendkrachten.

“Uitzendbureaus hebben zeker in deze tijden van economische crisis te maken met kritische opdrachtgevers”, aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP. “Uitzendkrachten zijn in een tijd van hoge werkloosheid afhankelijk van uitzendbureaus. Juist in dat spanningsveld moeten uitzendbureaus de Wet bescherming persoonsgegevens strikt naleven.”

Randstad en Adecco hebben maatregelen aangekondigd om hun werkwijze aan te passen en hebben deze deels al ingevoerd. Het CBP zal de komende periode controleren of Randstad en Adecco de geconstateerde overtredingen hebben beëindigd. Indien nodig zet het CBP handhavende maatregelen in.

Kopie identiteitsbewijs
Randstad en Adecco maken een kopie van het identiteitsbewijs van mensen die een intakegesprek met het uitzendbureau voeren en voegen dit toe aan het dossier.

Dit mogen de bureaus echter pas doen op het moment dat iemand voor het bureau aan de slag gaat en het uitzendbureau feitelijk de werkgever van de uitzendkracht wordt.

Adecco verstrekt bovendien in strijd met de wet kopieën van ID-bewijzen aan opdrachtgevers. Het onnodig kopiëren en bewaren van ID-bewijzen brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld identiteitsfraude. Bovendien staan op ID-bewijzen rasgegevens zoals foto en nationaliteit.

Medische gegevens
Beide uitzendbureaus vroegen uitzendkrachten die zich ziek melden naar de aard en oorzaak van de ziekte en registreerden dit in een systeem.

Werkgevers mogen echter geen medische gegevens van hun personeel verwerken. Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen.

Een werkgever, en dus ook een uitzendbureau, mag alleen vragen naar de verwachte duur van het verzuim en of er mogelijkheden zijn voor het doen van (andere) werkzaamheden.

Bewaartermijnen
Uit de onderzoeken blijkt dat zowel Randstad als Adecco persoonsgegevens van uitzendkrachten langer dan noodzakelijk bewaren. Gegevens worden soms meer dan 13 jaar (Randstad) of 24 jaar (Adecco) bewaard.

Gegevens moeten worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan fiscale regelgeving.


Lees hier de rapporten:


text=”College Bescherming Persoonsgegevens”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*