Uitzendkracht: Het Fasensysteem

- 26 september 2012

Het Fasensysteem voor Uitzendkrachten
Regelmatig zien we de vraag passeren: “Wat is het fasensysteem en hoe werkt het ?”, maar ook vragen als “Hoe lang mag ik voor een Uitzendbureau werken?”. Deze laatste vraag wordt beantwoord door de eerst vraag: het fasensysteem.

Het fasensysteem is een systeem waarbij je als uitzendkracht meer rechten en een betere (ontslag)bescherming krijgt naarmate je langer als uitzendkracht werkt.

De meeste grote uitzendondernemingen zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en volgens deze ABU-CAO is het fasensysteem als volgt opgebouwd:

Fase A
Je bent als uitzendkracht werkzaam in fase A zolang je nog geen 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau gewerkt hebt. Elke week waarin je werkt (het aantal gewerkte uren maakt niets uit) telt mee. Als je 26 weken of langer niet voor dit uitzendbureau gewerkt hebt, dan begint de telling van de 78 weken opnieuw.

In fase A:

 • heb je alleen recht op loon over de gewerkte uren.
 • je loon wordt wel doorbetaald op officiële feestdagen als deze feestdag valt op een dag dat je normaal gesproken zou werken.
 • je bouwt vakantiedagen en vakantietoeslag op.
 • als je ziek wordt, eindigt de uitzendovereenkomst automatisch.
 • de eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. Je ontvangt dan geen uitkering. Vanaf dag drie heb je recht op een uitkering gedurende maximaal twee jaar van de Ziektewet (ZW). Deze uitkering wordt door het uitzendbureau het eerste jaar aangevuld tot 91% van je uitkeringsdagloon. In jaar twee bedraagt het aanvullingspercentage 80%.
 • als je tenminste 21 jaar bent en minimaal 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, heb je recht op pensioenopbouw.

Fase B
Werk je langer dan 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau dan kom je automatisch in fase B terecht. Deze fase duurt twee jaar (geteld vanaf de eerste week dat je in fase B zit). Gedurende deze fase ben je werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Soms wordt ook afgesproken dat je direct voor onbepaalde tijd in dienst van het uitzendbureau komt. Als er in deze fase een onderbreking van je werkzaamheden is geweest van 13 weken of meer, dan begint fase B opnieuw. Is de onderbreking langer dan 26 weken geweest, dan beland je weer in fase A.

In fase B heb je naast alles uit fase A ook recht op:

 • doorbetaling van (minimaal 90% van) je loon als er geen werk is. Je bent verplicht eventueel door het uitzendbureau aangeboden passend vervangend uitzendwerk te verrichten.
 • bij ziekte loopt de uitzendovereenkomst normaal door en is het uitzendbureau verplicht om voor de resterende duur van de uitzendovereenkomst 91% van uw uitkeringsdagloon door te betalen tijdens het eerste jaar van je ziekte. In het tweede jaar zal het uitzendbureau, als je uitzendovereenkomst nog steeds niet afgelopen is, 80% van je uitkeringsdagloon moeten doorbetalen. De eerste dag van je ziekte is een wachtdag en is dus voor eigen rekening.
 • de uitzendovereenkomst eindigt in principe pas op de afgesproken einddatum. Tussentijds opzeggen kan alleen met inachtneming van een opzegtermijn.

Als deze periode doorlopen is of als je inmiddels meer dan acht contracten voor bepaalde tijd hebt gehad, belandt je in fase C.

Fase C
Als je uitzendovereenkomst na afloop van fase B wordt voortgezet, kom je in fase C en is er automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als er binnen 13 weken na afronding van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan, begin je direct in fase C.

In fase C:

 • kun je de uitzendovereenkomst zelf opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • het uitzendbureau kan de uitzendovereenkomst alleen beëindigen door het inschakelen van UWV Werkbedrijf of de kantonrechter.

Dus op de vraag: “Hoe lang mag ik werken voor een Uitzendbureau ?” is het antwoord: net zo lang als bij iedere andere werkgever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*