Uitzendkracht, Wist Je Dat?

- 3 december 2012

uitzendkracht, wist je datUitzendkracht, Wist Je Dat?
Handig om te weten…, past je loon nog wel bij je?, wat is detachering?, ken je het fasesysteem?, onder welke CAO val je?, wat zijn je rechten als je ziek bent?… etc. Hieronder een aantal basis-zaken die je als uitzendkracht moet weten.

 
 

Detachering
Detachering is eigenlijk hetzelfde als uitzendwerk. Want ook hier word je ingeleend door een werkgever, maar ben je in dienst van en wordt betaald door de detacheerder. Het verschil met uitzendwerk is dat het meestal werk van langere duur is, maar wel met een tijdelijk contract. Als gedetacheerde word je beter betaald en heb je een beter pensioen.

Het fasesysteem
Beide cao’s voor uitzendkrachten (van de ABU en van de NBBU) werken met een driefasesysteem. Als uitzendkracht begin je bijna altijd in fase A. Hoe verder je in de fases komt, hoe meer rechten je krijgt.

Wanneer zit je in fase A?
Uitzendperiode (ABU-cao tot anderhalf jaar, NBBU-cao tot twee en een half jaar)
Je zit in fase A tot je anderhalf jaar (78 weken) hebt gewerkt voor hetzelfde uitzendbureau. In de NBBU-cao duurt deze fase maar liefst twee en een half jaar of 130 weken. De meeste uitzendkrachten zitten in deze fase. Wij noemen dit de fase van de dagcontractanten. In deze fase mag je namelijk een onbeperkt aantal contracten na elkaar krijgen. Is het werk afgelopen? Dan loopt ook je contract af. En dat kan dus in principe elke dag!

Wanneer zit je in fase B?
Contracten voor bepaalde tijd (ABU-cao maximaal twee jaar, NBBU-cao maximaal één jaar). In fase B zit je maximaal twee jaar of krijg je maximaal acht contracten. Na twee jaar werken voor hetzelfde bureau ga je door naar fase C en heb je een vast contract. Ook als je een negende contract tekent, schuif je ook door naar fase C. In de NBBU-cao geldt hier een periode van 1 jaar en 4 contracten. In fase B zijn je arbeidsvoorwaarden wat beter en heb je meer rechten dan in fase A. In fase B heten uitzendkrachten ook dikwijls gedetacheerden. Uitzendkrachten/gedetacheerden kunnen ook meteen starten in fase B. Dat geldt overigens voor weinig uitzendkrachten, maar dus wel voor gedetacheerden.

Wanneer zit je in fase C?
Contract voor onbepaalde tijd. Als je na fase B nog steeds uitzendwerk verricht, kom je in fase C. In fase C kan een uitzendbureau of detacheerder alleen een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) aangaan. Heel weinig uitzendkrachten en gedetacheerden stromen door naar fase C

Recht op een arbeidscontract
Hoewel een schriftelijk arbeidscontract beter en duidelijker is, heb je ook bij een mondelinge arbeidsovereenkomst een erkende arbeidsrelatie met het uitzendbureau. Als je kunt laten zien dat je drie maanden lang elke week (of minimaal 20 uur per maand) voor dezelfde werkgever hebt gewerkt, is er toch sprake van een arbeidscontract.

Onder welke CAO val je?
Weet je niet of je onder de ABU-cao of de NBBU-cao valt? Check op de ABU-site en de NBBU-site welke uitzendbureaus aangesloten zijn bij deze twee werkgeversorganisaties.

Verdien je wel genoeg?
Het eerste half jaar verdien je minstens het salaris dat hoort bij de ABU-cao. Vaak ligt dit lager dan wat jouw collega’s verdienen die wel in dienst zijn van de inlener. In de NBBU-cao krijgen uitzendkrachten vanaf de eerste dag het salaris van de inlener. Let goed op dat dit lang niet altijd het minimumloon is maar meer. Wie een half jaar bij hetzelfde bedrijf als uitzendkracht werkt, hoort te worden betaald volgens de salarisschalen van de inlener. Je zit vanaf dat moment dus in dezelfde schaal als de collega’s bij de inlener die hetzelfde werk doen. Bureaus delen uitzendkrachten regelmatig in de verkeerde, te lage functiegroep in. Hierdoor loop je geld mis, waar je wel recht op hebt. Toeslagen voor werk in de avonden en weekenden en reserveringen voor vakantie worden regelmatig ‘vergeten’. Het verwerken en uitbetalen van periodieke verhogingen schiet er ook wel eens bij in. Als uitzendkracht heb je recht op een loonsverhoging van 2,75 procent als je een jaar voor dezelfde uitzendonderneming hebt gewerkt. Dat heet een periodiek. Maar daar moet je vaak zelf om vragen.

Wat zijn je rechten als je ziek bent?
Uitzendkrachten zijn ook vaak slechter af bij ziekte dan andere werknemers. Uitzendkrachten in alle fasen krijgen het eerste jaar van hun ziekte maximaal 91 procent van hun loon uitbetaald, het tweede jaar is dat nog maar 80 procent. Bovendien eindigt de uitzendovereenkomst van uitzendkrachten die in fase A zitten wanneer ze ziek worden. Word je ziek? Dan heb je recht op een uitkering gebaseerd op het gemiddeld per week gewerkte aantal uren over de laatste 13 weken of 3 maanden.

Recht op scholing
Als uitzendkracht heb je ook recht op scholing. Het uitzendbureau heeft daarvoor geld. Je moet wel zelf om een scholingsgesprek vragen. Het uitzendbureau moet dan een gesprek met je aangaan over je wensen en mogelijkheden op het gebied van scholing. Ook het uitzendbureau kan je uitnodigen voor een scholingsgesprek. Maak gebruik van die mogelijkheid en ga er een gesprek over aan.

Pensioen
Na 26 gewerkte weken bij hetzelfde uitzendbureau bouwt een uitzendkracht ook pensioen op. Het uitzendbureau betaalt voor jou 2,6 procent pensioenpremie. Dat is niet veel en daar bouw je geen goed pensioen mee op. Dit is het basispensioen. Je kunt individueel bijsparen bij je basispensioen zodat je meer pensioen opbouwt. Na 52 weken basispensioen kom je terecht in het pluspensioen. Dat is een beter pensioen met een hogere pensioenpremie. Van die pensioenpremie betaal je als uitzendkracht of gedetacheerde 1/3. Dat is 2,4 procent van je loon.

Bewaar je contracten
Bewaar altijd al je tijdelijke arbeids- en uitzendcontracten. Die zijn belangrijk om te zien of je recht hebt op een vast contract.

Reiskosten
De uitzendkracht of gedetacheerde heeft recht op dezelfde onkostenvergoedingen als de vaste werknemers van de inlener, voor zover deze fiscaal niet belast zijn. Dat geldt ook voor de reiskostenvergoeding. Die moet dus maximaal 0,19 cent per km zijn of de kosten van het OV.

Vakantiedagen
Als uitzendkracht in fase A krijg je alleen betaald over de uren die je echt werkt. Ook vakantiedagen en -geld bouw je alleen op over die uren. Uitzendkrachten hebben recht op, omgerekend, 24 vakantiedagen per jaar of 2 dagen per gewerkte maand (bij een volledige werkweek). Het vakantiegeld bedraagt 8 procent, dat is wettelijk geregeld. Pas in fase B en C tellen ook niet-gewerkte uren – omdat er bijvoorbeeld geen werk voor je was – mee in de beloning en de reserveringen voor vakantie. Onregelmatigheids- of ploegentoeslagen tellen niet mee op vakantiedagen.

Reserveringen
Uitzendkrachten in fase A bouwen per gewerkt uur reserveringen op. Je kan op jouw loonstrook de hoogte van deze reserveringen per week terugvinden. Je hebt recht op onderstaande reserveringen:

  • voor vakantiedagen, omgerekend 24 vakantiedagen per jaar = 10,39% (voor vakantiewerkers 8,30%)
  • voor vakantiebijslag = 8%
  • voor kort verzuim en buitengewoon/bijzonder verlof = 0,6% (zie voor welke dagen in aanmerking komen de cao) > voor feestdagen = 2,6% (tenzij je uitzendbureau ervoor heeft gekozen om de feestdagen direct door te betalen).
  • Wachtdagcompensatie = 0,71%
  • Samen 22,32% of 21,77% (voor vakantiewerkers 17,49% of 17,04%)

Als je vakantie of vrije dagen opneemt worden die dagen van je reservering afgeboekt. Het restant wordt uitgekeerd bij einde contract/werk of 2x per jaar (in juni en december).

Ontslag
Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding of dagcontract kan elke dag door jou of de uitzendoderneming worden beëindigd. Wel gelden als je iets langer aan het werk bent aanzegdagen (na 12 weken) Een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (fase B) kan op iedere werkdag door jou of de uitzendonderneming tussentijds worden opgezegd. Als de uitzendonderneming tussentijds de uitzendovereenkomst wil beëindigen, dan is hier een ontslagvergunning voor nodig van het Centrum voor Werk & Inkomen of toestemming van de kantonrechter, en geldt er ook een opzegtermijn net zoals bij gewone vaste contracten.

Wat zijn de grootste problemen voor uitzendkrachten?
Veel – vooral laaggeschoolde – uitzendkrachten bereiken nooit fase B en C. Zij komen daardoor nooit toe aan een beter of vast contract en een beter loon of het inlenersloon. Deze groep bestaat uit de eeuwige flexwerkers zonder vast contract, die van uitzendbureau naar uitzendbureau en van inlener naar inlener hoppen.
Verder zijn er vaak problemen met het loon. De geldende salaristabellen worden niet altijd correct toegepast. Om maar wat te noemen: uitzendkrachten worden niet altijd in de juiste functiegroep ingedeeld. Bureaus geven niet altijd de loonsverhogingen en periodieke verhogingen waar mensen wel recht op hebben. Uitzendkrachten worden onterecht teruggezet in loon bij een nieuwe inlener (de cao wordt dan in het nadeel van de werknemer geïnterpreteerd).

De cao is ook geen toonbeeld van duidelijkheid als het over het loon gaat. De cao is voor velerlei uitleg vatbaar en geeft dus ruimte aan een interpretatie in het nadeel van de uitzendkracht. Veel uitzendkrachten slikken de uitleg van de uitzendbureaus voor zoete koek, omdat ze niet goed geïnformeerd zijn

Originele tekst: fnvbondgenoten.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*