Uitzendkracht Zwanger ? – De Regels

- 21 januari 2014

uitzendkracht zwangerWelke Regels Gelden er voor Zwangere Uitzendkrachten?

Net als andere werkneemsters mag je als uitzendkracht niet worden ontslagen, omdat je zwanger bent. Ook heb je hetzelfde recht op betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als werkneemsters met een arbeids-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Tijdens je verlof krijg je geen loon, maar een uitkering. Wordt je ziek vóór het zwangerschapsverlof ingaat, dan hoeft je werkgever (dus het uitzendbureau) alleen je salaris door te betalen als er geen uitzendbeding in je uitzendovereenkomst is opgenomen.

Of er voor jou een uitzendbeding geldt hangt ervan af hoe lang je al voor hetzelfde uitzendbureau werkt en onder welke cao je valt.

Mag ik ontslagen worden wegens zwangerschap?
Nee. Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst. Dus geldt ook voor jou een opzegverbod wegens zwangerschap. Ontslag omdat je zwanger bent zou discriminatie zijn. Dat kan je recht geven op een schadevergoeding. Maar de gevolgen van je zwangerschap (misselijkheid, niet meer kunnen tillen) kunnen wél aanleiding zijn voor het inlenende bedrijf om te stellen dat je niet meer goed functioneert. Met een beroep op een eventueel uitzendbeding kan de opdracht dan toch worden beëindigd.

Moet ik melden dat ik zwanger ben?
Je bent niet verplicht om het uitzendbureau of het inlenende bedrijf te vertellen dat je zwanger bent. Ook heeft het geen consequenties voor je eventuele recht op ziekengeld, als je je zwangerschap liever privé houdt.

Heb ik ook recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?
Ja, ook als zwangere uitzendkracht heb je recht op zwangerschapsverlof met aansluitend bevallingsverlof. Je zwangerschapsverlof gaat in 6 weken voor de datum dat je bent uitgerekend, maar je mag doorwerken tot 4 weken daarvoor en de doorgewerkte tijd aan je bevallingsverlof ‘plakken’. Vanaf de geboorte van je baby heb je recht op 10 weken verlof. In totaal duurt je zwangerschapsverlof plus bevallingsverlof minimaal 16 weken. Gedurende deze periode ontvang je een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo).

En als ik ziek word tijdens mijn zwangerschap?
Als je ziek wordt tijdens je zwangerschap hoeft het uitzendbureau je niet door te betalen als je werkt op basis van een uitzendbeding. Want dan eindigt uw uitzendovereenkomst ‘van rechtswege’ (dus automatisch) zodra je niet meer beschikbaar bent om te werken. En dat is het geval als je ziek wordt. Als je voldoet aan de voorwaarden heb je wél recht op een ziektewetuitkering. Deze moet je dan aanvragen bij het UWV. Daar kun je ook terecht voor meer informatie over de ziektewetuitkering.

Welke afwijkende regels zijn er voor uitzendkrachten?
Voor uitzendkrachten gelden andere regels dan voor ‘gewone’ werknemers. Dit zijn de belangrijkste wettelijke verschillen:

  • Tijdens de eerste 26 weken dat je bij het uitzendbureau in dienst bent, gelden voor jou niet de gebruikelijke bepalingen voor verlenging van arbeidsovereenkomsten. Het uitzendbureau kan je dus vaker dan 3 keer plaatsen bij verschillende bedrijven, zonder dat je recht krijgt op een vaste baan (‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’).
  • Tijdens de eerste 26 weken kan het uitzendbureau ook met je afspreken dat je automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor je is. Ook hoeft het uitzendbureau je bij ziekte niet door te betalen. Deze afspraak heet een ‘uitzendbeding’ en is alleen geldig als hij schriftelijk is gemaakt.

Wat houdt een uitzendbeding in?
Wettelijk kun je tot 26 weken nadat je bij het uitzendbureau bent begonnen te maken krijgen met een uitzendbeding. Dat houdt in dat je automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor je is. Ook hoeft het uitzendbureau je bij ziekte niet door te betalen. Een ‘uitzendbeding’ is alleen geldig als dat schriftelijk is vastgelegd.

De periode van 26 weken kan echter bij cao worden opgerekt. De grote uitzendbureaus, aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU), hebben een cao gesloten met de grootste vakbonden. De looptijd is tot eind maart 2014. De belangrijkste bepaling is dat de periode waarin het uitzendbureau met jou een uitzendbeding kan afspreken is verlengd tot 78 weken (1,5 jaar). Werk je in deze periode langer dan 26 weken niet voor het uitzendbureau, dan begint de telling weer overnieuw. De cao bepaalt ook dat je stapsgewijs (in fases) zicht krijgt op een vast dienstverband, dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ga na welke cao geldt voor de uitzendorganisatie waarvoor je werkt.

Hoe gaat het in de praktijk bij de meeste zwangere uitzendkrachten?
Als je nog niet 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, houdt je werk op als je met bevallingsverlof gaat of ziek wordt. Het bedrijf waar je werkt, mag de opdracht niet beëindigen omdat je zwanger bent, want zwangerschap is geen ziekte. Tijdens je bevallingsverlof heb je recht op een Wazo-uitkering van het UWV. Wordt je eerder ziek, dan kun je recht hebben op ziekengeld. Tenzij je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met het uitzendbureau heeft. Dan moet het uitzendbureau je loon doorbetalen.

Is je beste vriendin zwanger, maar vraagt ze om het voorlopig nog aan niemand te vertellen? Of ben je op zoek naar een nieuwe job, maar mogen je collega’s dat niet weten? Voor de meeste vrouwen is het niet simpel om zulke dingen te verzwijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*