Veelgestelde Vragen Over Uitzendwerk

- 10 mei 2013

vragen over uitzendwerkVeelgestelde Vragen Over Uitzendwerk

De werkpleinen van het UWV werken nauw samen met uitzendbureaus binnen je regio. Zij komen regelmatig met hun vacatures naar de Werkpleinen van het UWV. Daar worden veel vragen gesteld. Hieronder vindt je een overzicht van de top 10 meest gestelde vragen over “Uitzendwerk”.

1. Waarom zou ik via een uitzendbureau aan het werk gaan ?
Uitzendbureaus hebben regelmatig contact met werkgevers in jouw regio. Ze kunnen goed inschatten welk soort werk of bedrijf bij je past. Je kunt ervaring opdoen bij verschillende werkgevers met tijdelijke banen. Of aan de slag gaan voor langere tijd bij één bedrijf.

2. Als ik via een uitzendbureau ga werken, moet ik dit dan melden aan UWV ? En zo ja: hoe?
Ja. Je moet om de vier weken de gewerkte uren aan UWV doorgeven. Je kunt digitaal het wijzigings- en inkomstenformulier WW invullen. Doe je dit liever met pen en papier? Dan kunt je het formulier telefonisch aanvragen via 0800- 8001.

3. Is het salaris bij uitzendwerk lager dan bij een vast dienstverband ?
De hoogte van je salaris hangt onder meer af van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die op het uitzendcontract van toepassing is. In die cao is vastgelegd na hoeveel gewerkte dagen je dezelfde salarisschaal mag verwachten als het vaste personeel met dezelfde functie in het bedrijf waar je gaat werken. Dit verschilt per cao: in sommige gevallen heb je daar vanaf de eerste werkdag recht op, maar het kan ook na 26 weken ingaan. Informeer bij het uitzendbureau welke cao van toepassing is op uw uitzendcontract.

4. Welke rechten heb ik tijdens uitzendwerk ?
In de eerste fase van een uitzendcontract geldt altijd een uitzendbeding. Dat wil zeggen dat je uitzendovereenkomst afloopt, als het bedrijf waar je werkt niet langer gebruik wil maken van je diensten. Ook loop het contract af wanneer je zich ziek meldt. Hoe langer je werkt, hoe meer rechten je opbouwt als uitzendkracht. Zo kun je, nadat je verschillende fases hebt doorlopen, ook een dienstverband voor onbepaalde tijd krijgen. Hoe lang deze fases duren en wat uw rechten tijdens deze fases zijn, hangt opnieuw af van de cao die op je uitzendcontract van toepassing is. Informeer bij het uitzendbureau onder welke voorwaarden je aan de slag gaat en welke cao van toepassing is op uw uitzendcontract.

5. Welke gevolgen heeft uitzendwerk voor mijn WW-uitkering ?
Als je via het uitzendbureau een nieuwe baan vindt voor hetzelfde aantal uren dat je werkloos was, dan stopt je WW-uitkering. Je uitkering stopt ook als je minder uren werkt dan voorheen, maar slechts voor vijf uur of minder werkloos blijft. Blijf je voor meer dan vijf uur werkloos bij het aanvaarden van uitzendwerk, dan worden de gewerkte uren ingehouden op je eerstvolgende uitkering. Mocht je na verloop van tijd opnieuw gedeeltelijk of volledig werkloos raken, dan herleeft je oude WW-recht.

6. Is deelname aan de speeddates van uitzendbureaus op het Werkplein verplicht ?
Als werkzoekende kan je een uitnodiging ontvangen om naar het Werkplein te komen voor een speeddate (kort gesprek met een intercedent van het uitzendbureau). Tijdens die speeddate kijk je samen of er vacatures zijn die redelijkerwijs passen in je functieprofiel. Uiteraard kan je op een bepaalde dag verhinderd zijn om langs te komen. Dan kan er een andere afspraak gemaakt worden. Weiger je als werkzoekende echter volledig om deel te nemen aan deze speeddates, dan kan dat gevolgen hebben voor je WW-uitkering.

7. Moet ik iedere aangeboden uitzendbaan accepteren ?
De samenwerking tussen uitzendbureaus en UWV verandert niets aan de voorwaarden waaraan iedere werkzoekende moet voldoen, om recht op een WW-uitkering te hebben. Een van die voorwaarden is dat je altijd passend werk moet accepteren. Wat passend werk is hangt mede af van de periode dat je werkloos bent.

8. Sta ik na de speeddate automatisch ingeschreven bij het uitzendbureau ?
Nee, daarvoor moet je een aparte afspraak maken met het uitzendbureau en het advies is, gelijk, tijdens de speeddate.

9. Bieden de uitzendbureaus ook mogelijkheden tot bij- of omscholing en opleidingen?
Dit verschilt per uitzendbureau. De meeste uitzendbureaus bieden faciliteiten op het gebied van verlenging van certificaten en opfriscursussen in uw sector. De mogelijkheden tot omscholing, om een baan te vinden in een compleet andere sector, zijn beperkt. Dergelijke opleidingen worden soms aangeboden bij startersfuncties. Informeer bij het uitzendbureau welke mogelijkheden er zijn.

10. Wat doe ik als het uitzendwerk stopt?
Dit moet je dan direct melden aan UWV om evt. in aanmerking te komen voor een uitkering. Je doet dit als je een parttime uitzendbaan gehad hebt en een WW-uitkering ontvangt via het wijzigings- en inkomstenformulier WW. Werk je niet als tijdelijk, als parttimer, meld je dan direct bij UWV; dezelfde dag of de dag erna nadat je werkeloos bent geworden.

Bron: UWVReacties

  1. Heleen schreef:

    Ik ga binnenkort van Fase A naar Fase B. Heb ik dan ook recht op loonsverhoging?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*