Calamiteitenverlof, Wanneer en Waarom ?

- 11 juli 2012

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof, Wat en Wanneer Heb ik Er Recht Op?
Wat is het calamiteitenverlof? Wanneer heb je als werknemer recht op het calamiteitenverlof? Alles over het calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof.

Wat is calamiteiten- en ander kort verzuimverlof?
Dit bijzondere in de wet geregelde verlof is bedoeld voor werknemers die vrij van het werk moeten hebben.

Het gaat hierbij om zeer persoonlijke acute problemen, bijvoorbeeld de school belt dat je kind plotseling ziek is geworden, de loodgieter komt een gesprongen waterleiding repareren, je partner/echtgenote is aan het bevallen, of je moet de begrafenis regelen van een overleden familielid.

Ook de aangifte van een geboorte of overlijden en het stemmen voor verkiezingen vallen onder calamiteiten en ander kort verzuimverlof.

Wettelijk verlof?
Het calamiteitenverlof is een wettelijk verlof waar werknemers recht op hebben, de werkgever kan dit bijzonder verlof dus niet zomaar ontzeggen. Ook niet als je als vakantiekracht aan het werk bent of als werknemer nog in de proeftijd zit.

Wanneer recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof?
Als werknemer heb je recht op dit verlof wanneer je onverwachts direct vrij van het werk moet nemen. Het gaat hierbij om bijzondere (persoonlijke) situaties die geen dag kunnen wachten. De echte noodsituaties dus. Bij veel bedrijven en in cao’s is het calamiteitenverlof ter verduidelijking nader gespecificeerd omschreven in bijzonder of buitengewoon verlof.

Betaald verlof?
De werkgever is verplicht de uren die je hebt opgenomen als calamiteitenverlof door te betalen. De werkgever kan het verzoek neerleggen om de verlofuren te compenseren met vakantiedagen, maar als werknemer behoeft je dit verzoek niet te honoreren. Uitzondering is wanneer er in de cao is afgesproken dat voor calamiteitenverlof bovenwettelijke vakantiedagen worden gebruikt.

Duur van verlof?
Calamiteitenverlof duurt volgens de wet zolang het noodzakelijk is. Veelal betreft dat slechts een paar uur. Het kan echter voorkomen dat de je meerdere dagen als calamiteitenverlof opneemt, zoals bij het regelen van zaken rondom een sterfgeval. Het verlof loopt in ieder geval af op het moment dat de calamiteit verholpen is.

Hoe verlof aanvragen?
Als je aanspraak wil maken op het calamiteitenverlof moet je zo snel mogelijk contact met je direct leidinggevende opnemen. Vertel je werkgever een indicatie te geven hoe lang je gebruik denkt te maken van het verlof.

Bijzonderheden
Zorgverlof: Hangt het verlofverzoek samen met de verzorging van een persoon die (levensbedreigend) ziek is dan valt het onder de wettelijke regeling van kortdurend of langdurend zorgverlof. Bij kortdurend zorgverlof bestaat recht op loondoorbetaling van 70%. Bij het recht op langdurend zorgverlof bestaat geen recht op loondoorbetaling.

Huisartsbezoek: Een bezoek aan de huisarts valt onder calamiteiten- of ander kort verzuimverlof. Het is aan de werknemer om een afspraak buiten de werktijden om te plannen. Lukt dat niet? Dan moet de werkgever het loon tijdens de afwezigheid door betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*