Zwangerschapsverlof en Bevallingsverlof

- 26 augustus 2012

Zwangerschapsverlof en Bevallingsverlof
Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is één verlofperiode, beginnend in de laatste termijn van de zwangerschap (het zwangerschapsverlof). Zodra je bent bevallen start het bevallingsverlof. De verlofperiode is opgedeeld in twee soorten verloven, omdat vooraf niet precies te bepalen is wanneer de werkneemster bevalt en dus hoe lang het zwangerschapsverlof duurt.

Het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof zijn wettelijke verloven waar iedere zwangere werkneemster recht op heeft. Je werkgever mag een verzoek om dit verlof niet weigeren. Tevens mag de zwangerschap en het verlofverzoek geen reden zijn om een contract niet te verlengen.

Wanneer recht op zwangerschapsverlof?
Als zwangere werkneemster mag je zwangerschapsverlof opnemen vanaf zes weken vóór de vermoedelijke bevaldatum. Maar ten minste vier weken voor de uitgerekende datum moet je verplicht stoppen met werken. Het is aan jou om te bepalen wanneer je het verlof wil laten ingaan (zes of vier weken voor de bevaldatum).

Betaald verlof?
Tijdens het zwangerschap- en bevalverlof krijg je gewoon je loon doorbetaald. Tevens bouw je gedurende het zwangerschapsverlof gewoon vakantiedagen op. Je loon wordt door het UWV betaald, dit kan direct maar loopt meestal via je werkgever.

Duur van verlof?
De duur van het verlof hangt mede af van de daadwerkelijke bevaldatum. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen duurt ten minste 16 weken. Het werkt als volgt:

  • als werkneemster kies je zelf of je 6 of 4 weken voor de uitgerekende datum met verlof gaat
  • het zwangerschapsverlof duurt dan 4 of 6 weken (afhankelijk van de gekozen ingangsdatum)
  • op het moment dat je bevallen bent gaat het bevallingsverlof in, deze duurt 10 (bij 6 weken zwangerschapsverlof) of 12 weken (bij 4 weken zwangerschapsverlof)

De kans is echter groot dat de je niet op de uitgerekende datum bevalt. Dat betekent dat het verlof ook verandert. Er zijn twee situaties mogelijk:

  1. Je bevalt eerder dan uitgerekend: In dat geval gaat het bevalverlof eerder in, maar loopt ook langer door.
  2. Je bevalt later dan uitgerekend: In dat geval duurt het zwangerschapsverlof ook langer dan gepland en blijft de tijdsduur van het bevalverlof ongemoeid. Concreet houdt dat in dat het verlof wordt verlengd met de dagen dat de baby te laat geboren is.

Hoe verlof aanvragen?
Minimaal drie weken voordat het zwangerschapsverlof ingaat, moet je het verlof aanvragen. Je geeft daarbij aan wat de vermoedelijke bevallingsdatum is en of je vier of zes weken voor die datum met verlof wil.

Meerlingen
Wanneer je in verwachting bent van een tweeling of meerling, gelden dezelfde verlofperiodes als bij een éénling.

Verboden te werken!
Zelfs als je staat te popelen om eerder dan het verlof duurt weer aan de slag te gaan, moet je opletten dat dit niet zomaar mag. Op zijn vroegst mag je 42 dagen na de bevalling weer (vrijwillig) aan de slag gaan. Maak je hier gebruik van? Dan vervalt het resterende zwangerschapsverlof volledig.Interessante Boeken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*