Onbetaald Verlof

- 18 juli 2012

Onbetaald VerlofOnbetaald Verlof

Wat is onbetaald verlof? Wanneer heb je als werknemer recht op dit verlof en moet de werkgever een verzoek voor onbetaald verlof altijd toestaan? In deel 5 over verlofregelingen alles over onbetaald verlof.

Wat is onbetaald verlof?
Onbetaald verlof is feitelijk een onbetaalde vakantie. Je hebt hier in principe geen recht op, maar kan het in overleg wel krijgen.

Wanneer heb je als werknemer wettelijk recht op onbetaald verlof?
In principe is onbetaald verlof geen wettelijk geregeld verlof. Tenzij je onbetaald verlof wil om voor een ernstig ziek kind of ouder te zorgen. In dat geval heb je wel recht op langdurend zorgverlof. En om voor een kind onder de 8 jaar te zorgen kun je aanspraak maken op het wettelijk bepaalde ouderschapsverlof. In alle andere gevallen heb je geen recht op onbetaald verlof. De werkgever heeft dus zelf de keuze of een verzoek voor onbetaald verlof gehonoreerd wordt of niet.

Betaald verlof of onbetaald verlof?
Bij onbetaald verlof kun je geen aanspraak maken op salaris, tenzij anders is afgesproken. Voor bijvoorbeeld langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof is in sommige cao’s en arbeidsovereenkomsten geregeld dat de werknemer wel (deels) salaris ontvangt in de verlofuren.

Maximale duur van verlof?
Gezien er over het onbetaalde verlof niets is geregeld bij de overheid, is de keus aan jou en de werkgever. Of je voor langere tijd parttime onbetaald verlof wil opnemen, slechts een hele week voor een training, of een sabbatical van een half jaar. In goede overeenstemming is alles toegestaan.

Hoe verlof aanvragen?
Over onbetaald verlof is in de wet niets geregeld. Je zal dus een verzoek hiervoor bij je werkgever moeten indienen. Vervolgens bepaald de werkgever dan of je het onbetaalde verlof (deels) krijgt.

Bijzonderheden
Ziekte en verlof: bij ziekte tijdens onbetaald verlof, is het afhankelijk van de onderlinge afspraken of de onbetaalde verlofperiode direct ophoudt. Stopt het verlof direct, dan ontvangt je dezelfde regeling als bij een ziekteverzuim, blijft het onbetaalde verlof gehandhaafd volgens afspraak, dan krijg je geen salaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*