Adoptieverlof

- 26 juli 2012

adoptieverlofAdoptieverlof
Wat is Adoptieverlof, wanneer heb je er recht op en moet de werkgever het altijd toestaan ?

Wanneer je een kind gaat adopteren of een pleegkind in het gezin opneemt, heb je recht op vier weken adoptieverlof. Beide ouders hebben recht op dit verlof.

 
Wettelijk verlof?
Het adoptieverlof is een wettelijk geregeld verlof. De werkgever is dus verplicht dit verlofverzoek te honoreren.

Wanneer recht op verlof?
Het adoptieverlof is bedoeld voor werknemers (m/v) die een kind gaan adopteren en of een pleegkind voor langere tijd in het gezin gaan opnemen. Het verlof geldt voor beide ouders, dus (as.) moeder én vader. Dit verlof moet wel worden opgenomen in de eerste zestien weken vanaf de eerste dag dat de adoptie plaatsvindt.

Betaald verlof?
De werkgever geeft je in principe geen salaris tijdens het adoptieverlof. Toch ontvang je – net als bij een zwangerschapsverlof – wel je salaris. Het UWV verstrekt namelijk een uitkering ter hoogte van jouw salaris (tot het wettelijke maximumdagloon). Het UWV kan dat bedrag rechtstreeks aan jou overmaken of het via de werkgever laten lopen.

Duur van verlof?
Voor het adopteren van een kind mag je maximaal vier (aaneengesloten) weken adoptieverlof opnemen. Adopteert de werknemer meerdere kinderen tegelijkertijd? Dan wordt deze termijn niet verlengd of verdubbeld.

Hoe verlof aanvragen?
Wanneer je adoptieverlof wil opnemen, moet je minimaal drie weken voor de officiële adoptie plaatsvindt een document aan je werkgever overleggen waaruit blijkt dat je een kind gaat adopteren. Vervolgens vraagt de als werkgever de uitkering aan bij het UWV. Controleer dat je werkgever minimaal twee weken voordat het verlof ingaat, de uitkeringsaanvraag gedaan heeft.

Bijzonderheden?
Opneemperiode: Je hebt recht om het adoptieverlof op te nemen in de periode vanaf twee weken voor de eerste dag dat de officiële adoptie is begonnen tot en met 16 weken na de officiële adoptie.

Vakantiedagen: Gedurende het adoptieverlof bouw je gewoon vakantiedagen op. De werkgever mag niet vragen om het verlof met vakantiedagen te compenseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*