Verzuimverlof of Ziekteverzuim

- 31 juli 2012

verzuimverlofVerzuimverlof of Ziekteverzuim

Verzuimverlof is een nieuwe benaming voor ziekteverzuim. Het betekent dat je ziek bent en hiervoor verlof aanvraagt. Bijna iedereen meldt zich ziek en krijgt daarvoor automatisch verzuimverlof toegewezen.

Wettelijk verlof?
Wanneer je ziek bent, heb je recht op verzuimverlof. Toch behoeft je werkgever een verzoek om verzuimverlof niet altijd te honoreren. De werkgever mag altijd (samen) bekijken of er mogelijkheden zijn om deels te werken of om vervangend werk te regelen. Bij twijfel over de ziekte mag de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. De werkgever mag echter nooit zelf oordelen over het ziektebeeld.

Wanneer recht op verlof?
Je hebt als werknemer recht op verzuimverlof wanneer je zo ziek bent dat je niet kan werken en ook geen vervangend werk kan uitvoeren.

Betaald verlof of onbetaald verlof?
Bij ziekte wordt je salaris gewoon doorbetaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao. In dat geval bestaat de mogelijkheid om twee wachtdagen in te stellen en/of slechts 70 procent van het loon uit te betalen gedurende het verzuimverlof. Daarnaast is het mogelijk om (in overleg) af te spreken dat verzuimverlof (deels) wordt gecompenseerd met de bovenwettelijke vakantiedagen.

Maximale duur van verlof?
Een verzuimverlof duurt in het ergste geval twee jaar. Er vanuit gaande dat zowel jij als de werkgever zich goed hebben ingespannen gedurende het re-integratietraject. Is dat niet het geval, dan kan de periode door het UWV verlengd worden en moet de werkgever het salaris van de zieke werknemer tot die tijd uitbetalen.

Hoe verlof aanvragen?
Over het algemeen zijn hier binnen het bedrijf eigen regels voor. In de meeste gevallen is de regel dat je je telefonisch ziek meldt bij je direct leidinggevende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*