Zorg Verlof

- 6 augustus 2012

zorg verlofZorg Verlof

Wat is zorgverlof?
Zorgverlof is bedoeld voor werknemers die tijdelijk voor hun zieke partner, kind of ouder moeten zorgen. Het idee erachter is dat je als werknemer niet onder druk komt te staan door de zorg die je thuis moet leveren én het werk dat je bij je werkgever moet uitvoeren. Zorgverlof biedt je de ruimte om je even op de privésituatie te richten en voorkomt overspannenheid.

Wettelijk verlof?
Het zorgverlof is een recht voor iedere werknemer, je werkgever mag een verzoek hiervoor dus niet zomaar weigeren. Dat geldt voor zowel het kortdurend zorgverlof als het langdurend zorgverlof. Het verzoek om langdurend zorgverlof kan je werkgever alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen raakt.

Wanneer recht op verlof?
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee verschillende vormen van zorgverlof:
Kortdurend zorgverlof: je hebt recht op kortdurend zorgverlof als je de enige bent die deze zorg kan verlenen. Kunnen je partner of grootouders bijvoorbeeld ook voor het zieke kind zorgen? Dan heb je geen recht op kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof: Wanneer je te maken krijgt met een levensbedreigende zieke partner, kind of ouder heb je recht op langdurend zorgverlof. Voorwaarde hierbij is dat de levensbedreigende ziekte op korte termijn het leven van de persoon in kwestie in gevaar brengt.

Betaald verlof of onbetaald verlof?
Bij kortdurend zorgverlof: Bij het kortdurend zorgverlof is de werkgever verplicht minimaal 70 procent van je salaris door te betalen. Daarnaast bouw je gedurende dit zorgverlof gewoon vakantiedagen op. Je werkgever kan je verzoeken de verlofuren te compenseren met vakantiedagen, maar je hoeft dit verzoek niet te honoreren. Uitzondering is wanneer er in de cao is afgesproken dat voor kortdurend zorgverlof bovenwettelijke dagen worden gebruikt.

Bij Langdurend zorgverlof: Je werkgever is niet verplicht om tijdens het langdurend zorgverlof salaris te betalen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao. Wel bouw je gedurende het zorgverlof gewoon vakantiedagen op. En net als bij het kortdurend zorgverlof kunnen er afspraken worden gemaakt over compensatie met bovenwettelijke vakantiedagen.

Maximale duur van verlof?
Kortdurend zorgverlof: Het maximaal op te nemen kortdurend zorgverlof is twee keer het aantal uren dat je per week werkt. Dus bij een fulltime baan (40 uur per week) is dat 80 uur per twaalf maanden.

Langdurend zorgverlof: Het maximaal op te nemen langdurend zorgverlof is 12 weken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*