Verplicht Werken op Feestdagen

- 2 december 2013

werken tijdens feestdagenIs het verplicht te werken op feestdagen?

Met de feestdagen weer voor de deur, worden de vragen over moet ik werken tijdens de feestdagen weer als een bijna dagelijkse zoekopdracht gegeven in menige zoekmachine, maar ook op onze site. Hieronder een aantal antwoorden.

Werken tijdens de feestdagen moet zijn vastgelegd in de cao en in het rooster. Voor de meeste mensen geldt dat de feestdagen vrij zijn, maar er zijn natuurlijk bepaalde personeelscategorieën die verplicht worden om te werken. Denk aan verplegend personeel, brandweer en politie.

In de regel is in de cao ook geregeld dat er voor het werken tijdens de feestdagen een behoorlijke toeslag wordt betaald. Kijk dus altijd je er op cao na.

Als een werkgever wil dat er, in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar met de feestdagen wordt doorgewerkt, moet hij dat eerst overleggen met de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) en daar afspraken over maken. Is er geen or of pvt, dan kan de werkgever, als de cao het toestaat, het wel verplichten.

Meer loon op feestdagen ?
Als je op een feestdag werkt, heb je niet automatisch recht op een extra beloning in geld of tijd. Dit is afhankelijk van afspraken tussen jou en je werkgever. Raadpleeg je cao of arbeidsovereenkomst voor meer informatie. In de regel is echter in de cao vastgelegd dat er voor het werken tijdens de feestdagen een behoorlijke toeslag wordt betaald.

Werk je in de horeca, dan ligt het iets anders: een erkende feestdag is geen doorbetaalde extra vrije dag in de horecasector. Feestdagen worden dus als gewone werkdagen gezien, met als enige verschil dat er een compensatie bestaat voor werknemers die op een erkende feestdag werken. Volgens de Horeca-cao heeft een werknemer die op een erkende feestdag werkt, voor ieder gewerkt uur recht op vervangende vrije tijd. De vrije tijd moet worden toegekend binnen 26 weken volgend op de feestdag. Wanneer compensatie in vrije tijd niet mogelijk is, moet uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de 26 weken, per gewerkt uur, een toeslag van 50 procent van het uurloon worden uitbetaald.

Supermarkt personeel
Vele supermarkten zijn tegenwoordig ook op zondagen geopend, maar hoe zit het dan met feestdagen:

In de supermarkt-cao is geregeld dat op zondagen en algemeen erkende feestdagen niet wordt gewerkt, behalve als bijzondere omstandigheden dat noodzakelijk maken zoals wateroverlast, brand, diefstal en vernielingen. Erkende feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, beide paasdagen, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen, Bevrijdingsdag in de lustrumjaren (2015, 2020, etc.) en Koninginnedag.

Q: Moet ik werken op Sinterklaasdag, 5 december?
A: Je kan niet verplicht worden om op Sinterklaasavond na 18.00 uur te werken. Overdag gelden dezelfde regels als een reguliere werkdag.

Q: Geldt dat ook voorkerstavond, 24 december?
A: Nee, de winkel kan dan volgens de Winkeltijdenwet open blijven tot 19.00 uur. Eventueel werken na die tijd is op vrijwillige basis.

Q: Kan ik verplicht worden te werken met Kerstmis, 25 en 26 december?
A: Nee, met Kerstmis kan je niet verplicht worden om te werken.

Q: Moet ik werken op oudejaarsdag, 31 december?
A: Voor oudejaarsdag gelden dezelfde regels als op een normale dag. Als het een doordeweekse dag is, zijn de winkels open en als je ingeroosterd bent
moet je dus gewoon aan de slag.

Q: En nieuwjaarsdag, 1 januari?
A: Nee, op deze dag kan je niet verplicht worden om te werken. Dit is een erkende feestdag!

Feestdagen en de Horeca
In de horeca cao zijn de volgende dagen opgenomen als zijnde feestdagen:

  • eerste en tweede Paasdag (31 maart en 1 april 2013)
  • Koninginnedag (30 april 2013)
  • Bevrijdingsdag in lustrumjaren (5 mei 2015)
  • Hemelvaartsdag (9 mei 2013)
  • eerste en tweede Pinksterdag (19 en 20 mei 2013)
  • eerste en tweede Kerstdag (25 en 26 december 2013)

Anders dan in de meeste branches, zijn deze feestdagen volgens de horeca cao geen vrije dagen. Het hoort bij de horeca dat er gewerkt wordt op moment dan veel anderen vrij zijn. Wel is de werkgever volgens horeca cao verplicht werknemers te compenseren voor werk op feestdagen. Deze compensatie is een vrije dag die je binnen 26 weken na de betreffende feestdag moet opnemen. Doe je dit niet, dan moet je werkgever binnen vier weken een toeslag betalen van 50% van je bruto uurloon.

Als een bedrijf sluit op een feestdag, is de werkgever verplicht om zijn werknemers uit te betalen. Door het sluiten bouwt de werknemer min-uren op, die later in het jaar alsnog moeten worden ingehaald. Als dit niet lukt voor het einde van het kalenderjaar, vervallen deze. Wel moet de werkgever alsnog dit loon uitbetalen aan de werknemers met min-uren.

Dus…
Komt het er op neer dat de cao leidend is…

]fnv.nl, cnv.nl en horecacao.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*