Verschillende Ontslagregelingen

- 7 februari 2014

ontslagregelingOntslagregeling, wat is er mogelijk ?

Wat valt er te onderhandelen bij ontslag?
Wordt je op staande voet ontslagen omdat je iets gedaan hebt wat echt niet door de beugel kan dan valt er niets te regelen en heb je gewoon pech.

Maar, in de meeste gevallen zijn er vele opties, bijvoorbeeld bij een reorganisatie.

ontslagregeling Bij een reorganisatie wordt je boventallig verklaard en in veel gevallen gaat dan het afspiegelingsbeginsel op. Je kunt dan ontslagen worden met een ontslagvergoeding of met professionele begeleiding naar een nieuwe baan. De regelingen waar je recht op hebt staan in het ‘sociaal plan’.

Eenmalige ontslagvergoeding
Een ontslagvergoeding is gebruikelijk wanneer je boventallig bent en onvrijwillig je baan verliest. De hoogte is echter niet wettelijk vastgelegd en wordt berekend met de kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule bestaat uit:

  • A = aantal dienstjaren
  • B = bruto maandsalaris
  • C = correctiefactor

Het aantal dienstjaren is een gewogen factor. Alle dienstjaren onder de 35 mee als een half dienstjaar. Dienstjaren tussen de 35 en de 45 als één dienstjaar en dienstjaren boven de 45 als 2 dienstjaren.

Voorbeeld: Je bent 54 jaar en je werkgever wil je ontslaan en je hebt al 17 jaar voor het bedrijf gewerkt. Dat betekent dat je op 37-jarige leeftijd in dienst bent getreden bij het bedrijf. Dan heb je op basis van de kantonrechtersformule recht op: (3 dienstjaren x 1) + (10 dienstjaren x 1,5) + (4 dienstjaren X 2) = 26.

Het bruto maandsalaris bestaat uit het vaste bruto maandsalaris, een evt. 13de maand, vakantietoeslag, vaste ploegentoeslag, structureel overwerk en overige structurele winstdelingen. Hier valt niet onder: pensioenpremie, premie zorgverzekering, onkostenvergoeding en niet-structurele winstdelingen.

De correctiefactor is standaard 1. Deze zal in de praktijk maximaal 2 zijn indien de werkgever verwijtbaar schuldig is aan het ontslag. Een factor hoger dan 2 komt bijna nooit voor.

Suppletieregeling
Dit is een regeling waarbij je ‘oude’ -werkgever tijdenlijk je uitkering (bijv. een WW-uitkering) aanvult tot het niveau van je voorheen verdiende salaris. Dit kan ook gebeuren als je bij een nieuwe functie bij een andere werkgever een lager (start) salaris krijgt.

Werk-naar-werk regeling
Bij boventalligheid kan de werkgever hulp aanbieden voor het vinden van een nieuwe baan. In de meeste gevallen zal de werkgever een outplacement bureau inschakelen om hierin te bemiddelen. Het kan hier gaan om zowel interne als externe -functies (intern betekend hier bij dezelfde werkgever en extern bij een andere werkgever).

In veel gevallen bespaard de werkgever hiermee veel geld als de kosten van de ontslagvergoeding en de evt. juridische kosten die met het ontslag gemoeid gaan.

Alle kosten voor deze regeling zijn voor de werkgever. Bij deze regeling wordt altijd een termijn afgesproken die kan liggen tussen de 3 en 24 maanden. Gedurende die termijn wordt het salaris doorbetaald.

Remplaçantenregeling
Dit is een regeling waarbij je vrijwillig (bij boventalligheid) vertrekt. Je hebt bijvoorbeeld een andere baan gevonden tijdens de reorganisatie-procedure. Je kan dan aanspraak maken op deze regeling en krijg dan in de meeste gevallen een financiële vergoeding (de zgn. vrijwillige vertrekregeling). Welke werknemer dan mag blijven wordt weer gebaseerd op het afspiegelingsbeginsel.

Outplacement
Je werkgever kan ook kiezen voor het inhuren van een outplacement-bureau. Dat bureau helpt je dan bij het solliciteren, neemt eventueel tests af om te kijken welke andere functies je eventueel zou kunnen vervullen en gaan actief op zoek naar een andere baan. Deze bemiddeling duurt meestal 6 maanden en de kosten daarvoor worden betaald door de (ex) werkgever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*