Welke Technieken Gebruiken Pesters op het Werk?

- 13 juni 2013

mobbing techniekenPesters en hun technieken op het werk

Vreemd genoeg is het mogelijk dat je gedurende een lange tijd reeds werd gepest zonder dat je het als dusdanig herkende.

Je drang om het allemaal te verduren of je sterke werkethiek of zelfs persoonlijke schaamte kan ervoor zorgen dat je wat aan het gebeuren is niet zal herkennen ondanks dat het niet je schuld is.

Meest Voorkomende Manieren van Pesten
Onderzoek van het “Workplace Bullying Institute” (WBI) in de Verenigde Staten geeft een lijst van de 25 meest voorkomende manieren waarop mensen gepest worden. Deze bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder 5000+ interviews van mensen die gepest werden op de werkvloer. In onderstaande opsomming wordt ook telkens het percentage aangegeven van mensen die aangaven daarmee geconfronteerd te worden:

 1. Iemand valselijk beschuldigen van fouten die eigenlijk niet gemaakt zijn (71 %)
 2. Staren, gadeslaan en non-verbale intimidatie met een duidelijke vijandige intentie (68%)
 3. Het ridiculiseren van iemand zijn gedachten en gevoelens in vergaderingen (Dat is toch belachelijk …) (64%)
 4. Het volledig negeren van iemand en afzonderen van de anderen (64%)
 5. Het tentoonspreiden van onvoorstelbare stemmingswisselingen voor een groep mensen (61%)
 6. Het ter plekke maken van eigen “regels” die hij/zij zelf niet volgt (61%)
 7. Het negeren en niet in acht nemen van voorbeeldig werk van een goede kwaliteit ondanks bewijzen ervan (58%)
 8. Zeer harde en gedurig aan kritieken uiten ten opzichte van het doelwit en een andere standaard hanteren voor die persoon (57%)
 9. Starten of geen halt toeroepen aan destructieve geruchten en roddels over een bepaald persoon (56%)
 10. Het aanmoedigen van mensen om zich te keren tegen het doelwit (55%)
 11. Het isoleren en het uitpikken van één iemand ten aanstaan van zijn collega’s, sociaal of fysisch (54%)
 12. Publiekelijk onwaardig en grof, maar niet illegaal, gedrag tentoonspreiden (53%)
 13. Schreeuwen en roepen in het bijzijn van anderen om één iemand te vernederen (53%)
 14. Het nemen van de erkenning voor werk dat gedaan werd door anderen (47%)
 15. Het misbruiken van het evaluatieproces door het liegen over iemand zijn prestaties (46%)
 16. Iemand als rebels of subversief verklaren na het niet opvolgen van willekeurige bevelen (46%)
 17. Confidentiële informatie gebruiken voor het vernederen van iemand (privé of publiekelijk) (45%)
 18. Represailles nemen ten aanzien van iemand die een klacht heeft neergelegd (45%)
 19. Pijnlijke woorden en beledigingen uiten gebaseerd op geslacht, ras, accent, taal of handicap.
 20. Ongewenste taken opleggen bij wijze van straf (44%)
 21. Onrealistische verwachtingen scheppen voor iemand (werklast, deadlines, taken, …) (44%)
 22. Een ongefundeerde campagne voeren om iemand te verjagen, deze poging wordt niet in vraag gesteld en tegengehouden door de werkgever (43%)
 23. Het aanmoedigen van een persoon om ontslag te nemen of te muteren ten aanzien van verdere afstraffingen (43%)
 24. Saboteren van de bijdrage van iemand tot een gemeenschappelijke doelstelling of verloning (41%)
 25. Verzekeren dat iemand zijn project zal falen door het zelf niet uitvoeren van noodzakelijke taken (telefoontjes aannemen, tekenen van documenten, contact onderhouden met klanten, …) (40%)

Onderzoek van Buddy Online (UK)
Het werk van Tim Field, van Buddy Online uit Engeland, dat gebaseerd is op interviews van mensen van in totaal meer dan 10.000 gevallen van pesterijen geeft de volgende gebeurtenissen als prominent aanwezig in die pesterijen:

 • Constante kritieken en onderworpen worden aan destructieve kritieken. Weerlegging en bewijzen van goede prestaties worden weggelachen, genegeerd of verworpen.
 • Altijd onderworpen worden aan vitterijen en het vinden van triviale fouten.
 • Ondermijnd worden (vooral in het bijzijn van anderen), valse bekommernissen worden aangegeven, twijfels worden geuit over iemand zijn prestaties of standaard van werk. Nochtans, de aantijgingen missen substantiële en kwantificeerbare bewijzen aangezien ze de onbetrouwbare mening zijn van de pester. Het doel is controle uitoefenen op het doelwit, niet het verbeteren van de prestaties.
 • Verwerpen, negeren, marginaliseren, …
 • Isoleren en afzonderen van wat er gebeurt (dit zorgt ervoor dat mensen makkelijker te controleren vallen)
 • Anders behandeld worden en willekeurig uitgekozen worden (iedereen kan te laat komen of deadlines overschrijden maar als het doelwit (de werknemer) 1 kleine fout maakt is het een disciplinair misdrijf).
 • Gekleineerd, gedegradeerd, vernederd, belachelijk gemaakt, gepatroniseerd, denigrerende opmerkingen krijgen
 • Regelmatig het slachtoffer van agressieve taal, persoonlijke opmerkingen, ongepast taalgebruik
 • Het doelwit van ongepast sexueel gedrag
 • Bedreigd worden, toegeschreeuwd worden, vernederd worden vooral bij anderen
 • Uitgedaagd en geplaagd worden waar de intentie is om te beschamen en te vernederen
 • Onrealistische doelstellingen en deadlines geven die onbereikbaar zijn of die plots weer veranderd worden zonder uitleg of wanneer het ernaar uitziet dat ze gehaald zullen worden
 • Informatie ontzeggen die noodzakelijk is om een bepaalde taak naar behoren uit te voeren en bepaalde objectieven te halen
 • Hulpmiddelen ontzeggen terwijl dan dikwijls anderen hulpmiddelen te over krijgen
 • Ondersteuning van de manager ontzeggen of niet geven en dus als zodanig in een managementvacuüm werken
 • Ofwel volledig overladen worden met werk, door ongepaste minderwaardige taken zoals koffie zetten, fotokopiëren, archiveren, …
 • Verantwoordelijkheden worden groter gemaakt maar autoriteit neemt af
 • Werk wordt geplagieerd, gestolen of gekopieerd. De pester stelt het werk van het doelwit dan voor als dat van zichzelf
 • Worden doodgezwegen. De pester weigert te communiceren en vermijdt oogcontact. Instructies worden dan vaak verzonden via mail, memos of een reeks opeenvolgende post-its.
 • Onderhevig zijn aan overdreven monitoring, supervisie, micromanagement, opnamen, spionage, …
 • Het onderwerp zijn van (geschreven) klachten van andere personeelsleden waarvan de meeste werden verplicht valse verklaringen af te leggen. De klachten zijn triviaal en dikwijls gewoon bizar – “Hij bekeek me op een rare manier” of “Hij is nogal rustig” – en hebben dikwijls een treffende gelijkenis alsof ze een gemeenschappelijke oorsprong hebben.
 • Gedwongen worden lange uren te werken, dikwijls zonder vergoeding of erkenning en met het dreigement van ontslag
 • Aan aanvragen tot verlof worden onaanvaardbare en onrealistische voorwaarden gekoppeld en soms herroepen van vorige goedkeuring
 • Weigeren van jaarlijks verlof, ziekteverlof en in het bijzonder verlof omwille van familiale redenen
 • Tijdens verlof overstelpt worden met telefoonoproepen en in het bijzonder op onsociale uren
 • Ontvangen van onplezierige en bedreigende oproepen of lastig gevallen worden met intimiderende memos, e-mails, nota’s zonder verbale boodschappen en dit dikwijls vlak voor weekends of vakantieperiodes (’s vrijdags 16u of op kerstavond)
 • Geen duidelijke functieomschrijving hebben of er één hebben die excessief lang of vaag is. De pester maakt dikwijls de rol van hun doelwitten zo onduidelijk mogelijk
 • Uitgenodigd worden op “informele” vergaderingen die uitdraaien op disciplinaire ondervragingen
 • Geweigerd worden om deel te nemen aan vergaderingen, dikwijls onder het dreigement van disciplinaire interventies. Soms misbruikt de pester zijn macht om die mensen uit te sluiten in hun groep die competent zijn om pesterijen te identificeren of te begrijpen
 • Moedigen aan tot schuldgevoelens om doelwitten te laten geloven dat zij diegene zijn die fout zijn
 • Onderworpen worden aan ongefundeerde en onterechte geschreven of verbale waarschuwingen
 • Het hoofd moeten bieden aan onterechte disciplinaire acties op gronde van valse aantijgingen
 • Ontslag onder ogen zien op grond van valse beschuldigingen en dikwijls gebruik makende van een triviale gebeurtenis van maanden, soms wel jaren voorheen
 • Verplicht worden tot het met tegenzin ontslag nemen, geaccentueerde redundantie
 • Het weigeren van het recht op broodwinning, het voorkomen van een andere job te bekomen door slechte referenties incluis

Een geliefkoosde tactiek van pesters is volgens Tim Field het ondernemen van een reorganisatie op geregelde intervallen om detectie van bovenstaande technieken te verdoezelen.

Met dank aan: pestenophetwerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*