Categorie: Wet & Regels

Participatiewet in Strijd met Europees Recht

Participatiewet in Strijd met Europees Recht

- 22 november 2015

Participatiewet is in strijd met het Europees recht en rechten van de EU mens Het Europees Verdrag tot bescherming van de en de fundamentele vrijheden () is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Sinds 1998 is het verdrag bindend voor alle lidstaten van de Raad […]

Lees Verder

Wijziging Wet werk en bijstand

Wijziging Wet werk en bijstand

- 9 november 2015

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) Beoordeling van het begrip arbeidsvermogen De beoordeling […]

Lees Verder

Belastingvoordeel AOW’ers met vermogen vervalt

Belastingvoordeel AOW’ers met vermogen vervalt

- 24 oktober 2015

Belastingvoordeel AOW’ers met vermogen vervalt Ontvangt u AOW en hebt u verder weinig inkomen, maar wel meer dan €21.437 aan vermogen? Dan krijgt u te maken met de afschaffing van ouderentoeslag per 1 januari 2016. De belastingvrijstelling per die datum wordt dan voor iedereen gelijk. Wat betekend dat voor u? U krijgt hiermee te maken […]

Lees Verder

Afspraken Huishoudelijk Werk

Afspraken Huishoudelijk Werk

- 2 oktober 2015

Wat kun je afspreken over huishoudelijk werk? Doe je huishoudelijk werk in en om het huis voor een andere particulier? En doe je dit niet meer dan 3 dagen per week? Dan kun je misschien gebruikmaken van de regeling dienstverlening aan huis en afspraken vastleggen in een contract. Het betekent niet dat u in loondienst […]

Lees Verder

Eerlijk werken in de horecasector

Eerlijk werken in de horecasector

- 23 september 2015

Controle door Inspectie SVW bij horecaondernemingen. In 2014 heeft de Inspectie SZW horecaondernemingen geïnspecteerd op naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), Arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Het doel van deze inspecties was het bevorderen van eerlijke concurrentieverhoudingen, bescherming van de arbeidsmarkt en het […]

Lees Verder

Wat wordt uw nieuwe AOW-leeftijd ?

Wat wordt uw nieuwe AOW-leeftijd ?

- 4 juli 2015

AOW-leeftijd gaat omhoog, hoe ? De AOW-leeftijd gaat omhoog, maar dat is geen nieuws, maar wist u dat dit vanaf volgend jaar sneller gaat ? In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 30 september 1950. “Mensen worden steeds ouder en hebben […]

Lees Verder

Jaarcontract niet verlengen bij ziekte

Jaarcontract niet verlengen bij ziekte

- 24 maart 2015

Kamervraag: “Jaarcontract niet verlengen bij ziekteverlof” Verzekeraars blijken zware druk op bedrijven uit te oefenen om het jaarcontract van werknemers bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet te verlengen. jaarcontract niet verlengen bij ziekte Naar aanleiding van een artikel in de DFT bijlage van Telegraaf.nl over het feit dat verzekeraars druk uitoefenen op werkgevers om het jaarcontract niet […]

Lees Verder

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies

- 5 maart 2015

Vanaf 1 juli 2015 – Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) In de Tweede Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Zo zijn vanaf 1 juli 2015 constructies waarbij werkgevers allerlei […]

Lees Verder

Prestatieplicht

Prestatieplicht

- 18 februari 2015

Contract met uitgestelde prestatieplicht Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup) is een soort van oproepcontract, waarbij wordt afgesproken dat de arbeidskracht binnen redelijke grenzen verplicht is om gehoor te geven aan een oproep. De werknemer (oproepkracht) is pas verplicht arbeid te verrichten als hij hiertoe opgeroepen wordt door de werkgever. De werkgever is pas verplicht […]

Lees Verder

VOG, Waarom, Voor Wie ?

VOG, Waarom, Voor Wie ?

- 12 februari 2015

Waarom heb je een VOG nodig? Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin je werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Je (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG. Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. De […]

Lees Verder

Flexwerk & Aanzegtermijn

Flexwerk & Aanzegtermijn

- 6 februari 2015

Positie Flexwerkers Sterker Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is onder andere de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. Zo wordt het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een vast contract kleiner. Bijvoorbeeld door sneller door te stromen naar een vaste baan. De meeste maatregelen voor flexwerkers gelden per 1 januari […]

Lees Verder

Ouderschapsverlof 2015

Ouderschapsverlof 2015

- 5 februari 2015

Regels Ouderschapsverlof zijn gewijzigd Per 1 januari is de wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking getreden. Deze wet heeft een aantal regels rond ouderschapsverlof vereenvoudigd, zodat werknemers hun recht beter kunnen benutten. Werknemers hoeven bijvoorbeeld niet langer dan een jaar in dienst te zijn geweest om ouderschapsverlof op te mogen nemen. Partners […]

Lees Verder