WIA – Alle Informatie op een Rij (1)

- 1 oktober 2012

WIA (1) – Wat is WIA en kom ik er voor in aanmerking?
De WIA is in de plaats gekomen van de WAO voor iedereen die op of na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt wordt of is geworden.

De WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten en vervangt de WAO. Als je na 1 januari 2004 ziek bent geworden, kun je na 2 jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Uitgangspunt van de WIA is dat je zoveel werkt als je kunt. Ofwel: ‘Het gaat niet om wat je niet meer kunt, maar om wat je nog wel kunt.’ Met financiële prikkels wil de overheid arbeidsongeschikten stimuleren om (gedeeltelijk) aan het werk te blijven of te komen.

Twee WIA-regelingen
De WIA bestaat eigenlijk uit twee verschillende regelingen:

 1. De WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel nog in staat zijn om te werken.
 2. De IVA, de regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.

WIA is opvolger van WAO
De WIA vervangt de vroegere WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De WAO is echter niet volledig afgeschaft. Voor mensen die al een WAO-uitkering hadden, blijft de WAO gewoon bestaan.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WIA-Uitkering?
Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • verzekerd zijn voor de WIA
 • op of na 1 januari ziek zijn geworden
 • minimaal 104 weken zien zijn geweest (de wachttijd = 2 jaar)
 • minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit betekend dat je niet meer dan 65% kan verdienen van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd.

Wanneer ben ik voor de WIA verzekerd?
Je bent voor de WIA verzekerd als:

 • je werkzaam bent op grond van een arbeidsovereenkomst bij een Nederlandse werkgever. Dit geldt ook wanneer je een tijdelijk dienstverband hebt, je werkt als uitzendkracht of op basis van een oproepcontract
 • je ambtenaar bent
 • je een WW/ZW/WAO- of WIA-uitkering geniet en je in Nederland woont
 • als je een thuiswerker, musicus, artiest of stagiair bent of je werkzaam bent op grond van een leer-werkovereenkomst.
 • als je vrijwillig verzekerd bent. Je kunt bijvoorbeeld vrijwillig een WIA-verzekering afsluiten als je werkzaam bent als zelfstandige werkzaam bent of wanneer je in het buitenland bent gaan wonen.

Uitsluitingsgronden
Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering mag er bovendien geen sprake zijn van één van de zogenaamde uitsluitingsgronden. Als er namelijk sprake is van een uitsluitingsgrond heb je geen recht op een WIA-uitkering of eindigt het recht op je uitkering. Er is sprake van een uitsluitingsgrond:

 • als je 65 jaar bent geworden en wel vanaf de eerste dag van de kalendermaand dat je 65 jaar bent geworden
 • wanneer je overlijdt
 • als je gedetineerd bent/wordt
 • wanneer je in het buitenland woont/gaat wonen en Nederland met dat land geen speciale regeling heeft afgesproken
 • als je al arbeidsongeschikt was toen je voor het eerst verzekerd was voor de WIA
 • wanneer sprake is van een langere wachttijd, omdat je werkgever na 104 weken het loon nog doorbetaalt of door moet betalen
 • als je (nog) recht hebt op loon, een Ziektewet-, WAO-, of zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO)

Bron: rijksoverheid.nl / uvw.nlInteressante Boeken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*