Ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak

- 25 september 2015

ziekteverzuimZiekteverzuim onderwijs en zorgsector het hoogst.

In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder. Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Dit meldt CBS.

In het onderwijs bedroeg het verzuim 4,9 procent (evenals in het tweede kwartaal van 2014), in de zorg en het openbaar bestuur en overheid was dat 4,8 procent (in 2014 nog 4,6 procent). In de horeca was het ziekteverzuim met 2,1 procent het laagst (in 2014 was dat 2 procent).

Ziekteverzuim naar bedrijfstak

 ziekteverzuim naar bedrijfstak

Werknemers gemiddeld één keer per jaar ziek
Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 blijkt dat 43 procent van de werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden wel eens ziek heeft gemeld. Gemiddeld meldden werknemers zich in dat jaar één keer ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg ruim 6 dagen.

De gemiddelde verzuimduur was met 8,5 dagen in 2014 het hoogst onder werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten. Werknemers in de industrie volgden op de voet, met gemiddeld 8,4 ziektedagen per jaar.

Verzuim in onderwijs: relatief vaak, maar niet lang
Werknemers in het onderwijs verzuimden bijna anderhalf keer zo vaak als het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken. Maar de gemiddelde verzuimduur lag in deze bedrijfstak nauwelijks hoger dan gemiddeld. Gemiddeld werd 6,6 dagen verzuimd. In het onderwijs wordt dus vaker, maar niet langer verzuimd.

Kwart van de ziekmeldingen heeft met werk te maken
Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bijna 3 op de 10 verzuimgevallen hadden te maken met het werk. Werknemers binnen deze bedrijfstak meldden zich weliswaar weinig ziek, maar de gemiddelde verzuimduur was met 7,5 dagen relatief hoog.
Ook in de bouw was het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd.

Ondanks het hoge ziekteverzuim bij het openbaar bestuur en de overheid, geven werknemers hier in slechts 1 op de 5 gevallen aan dat dit mede te wijten is aan het werk.

Bij driekwart van de ziekmeldingen heeft de oorzaak niets met het werk te maken. Een veel voorkomende reden voor werknemers om zich ziek te melden is griep.

Gemiddelde verzuimduur en -frequentie (2014)

gemiddelde verzuimduur

De resultaten over de verzuimduur en -frequentie zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die sinds 2005 wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Bron: Centraal Bureau StatistiekInteressante Boeken:


Deel dit artikel op:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Hyves
  • Google Plus


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


* (verplicht voor niet geregistreerde gebruikers)