Zwart Werken – Wat, Hoe en Dan ?

- 21 juli 2012

Zwart Werken – Wat, Hoe en Dan ?
Zwart werken: wie heeft het niet eens gedaan. Het zwarte circuit tiert welig, zeker onder werksters en klusjesmannen, maar wat is het verschil, wat zijn de risico’s en de eventuele gevolgen?

Zwart of Wit, het Verschil
Als je ‘wit’ werkt, betaal je belasting en sociale premies. Deze worden ingehouden van je brutoloon. Je hebt dan ook recht op betaling bij vakantie en ziekte, als je een vast aantal uren werkt. ‘Zwart’ werken betekent dat je geen belasting en sociale premies betaalt. Meestal ontvang je je geld dan cash. Als je ‘zwart’ werkt, ben je niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Je krijgt bij ziekte en vakantie niet betaald. ‘Zwart’ werken is verboden. Als je ‘zwart’ werkt en je krijgt op het werk een ongeluk, dan hoeft je baas niks voor je te doen.

Iedereen heeft wel eens zwart gewerkt
Per definitie heeft iedereen wel eens zwart gewerkt. Help je bijvoorbeeld een vriend of familielid bij de verhuizing of een verbouwing en krijg je daarvoor een klein bedrag ter vergoeding voor de benzine dan wordt dit al gezien als inkomen.

Die vergoeding geef je niet op bij je belastingaangifte en dus heb je zwart gewerkt. Erg ‘zwart-wit’ zul je denken, maar het is wel zo. Dit is legaal te compenseren door die verkregen vergoeding op te geven en een gelijk bedrag op te geven als gemaakte kosten voor die zgn. inkomsten.

Ook als je een krat bier of een pakje sigaretten krijgt als dank voor de verrichte klusjes, kan aangemerkt worden als vergoeding.

Dus, in die zin heeft iedereen wel eens zwart gewerkt.

Maar de echte ‘zwart-werker’ is iemand die werk verricht met als doel extra inkomen te verkrijgen; bijvoorbeeld: klusjesmannen, tuiniers, schoonmak(st)ers, schilders, etc., zijn typische werkzaamheden van zwartwerkers.

Voor- en Nadelen
Zwart werken heeft voor-en nadelen. Wat de overheid betreft is het grootste nadeel het gemiste belasting inkomen. Een echte inschatting van wat daadwerkelijk de overheid aan belasting inkomen niet krijgt is moeilijk maar wordt geraamd op miljoenen. Een bijkomend voordeel is dat de zwart-werker meer zal uitgeven en dus de detail-handel (winkeliers) er weer van profiteren en dus goed is voor de economie en weer wel belasting inkomen genereert.

Risico’s
Zowel werkgevers die zwartwerkers in dienst nemen als de werknemer, de zwartwerker lopen risico’s.

Werkgevers die zwartwerkers in dienst nemen doen dit om de administratieve rompslomp bij korte, kleine klusjes te omzeilen en zijn goedkoper uit… maar wordt die werkgever betrapt door de belastingdienst kan een boete hoog oplopen.

De zwartwerker zelf riskeert meer:
• wordt je betrapt op zwart-werken moet je de gemiste loonbelasting betalen plus een boete
• je bent tevens niet verzekerd voor eventuele ongevallen en zal je alles zelf moeten betalen als er iets gebeurd

De straffen voor betrapte zwartwerkers en opdrachtgevers:
• Particulieren die betrapt worden kunnen een boete van 4000 euro opgelegd krijgen.
• Bedrijven waar illegale werknemers aan worden getroffen kregen tot voor kort een boete van 8000 euro per werknemer.
• De zwartwerker zelf moet alle ontdoken loonheffingen terugbetalen plus een boete van 1134 euro.
• Een bijkomend nadeel van zwart werken is dat arbeidsongeschiktheid tijdens zwart werk niet verzekerd is.

Wikipedia: Zwartwerken
Zwartwerken (‘zwarte economie’) is het tegen betaling verrichten van arbeidsactiviteiten waarbij noch de werkgever noch de werknemer belasting en sociale zekerheidspremies afdragen.

Loon waarover geen loonheffing is ingehouden wordt zwart loon genoemd. Vaak is hier sprake van loonbelastingfraude. De werknemers krijgen loon betaald zonder dat de werkgever de overheid daarover in kennis stelt.

Dit kan gebeuren met medeweten van de werknemer. De werkgever kan hen zwart loon bieden dat hoger is dan het nettoloon dat ze anders zouden verdienen. Het komt echter ook voor dat de werkgever doet alsof het loon gewoon “wit” is. De loonbelasting verdwijnt dan in de zak van de werkgever. het gaat dan vaak om zeer grote bedragen.

Een andere reden voor het niet afdragen van loonheffingen kan zijn dat de werknemer illegaal, d.i. zonder arbeidsvergunning, in het land verblijft. Uiteraard kan de werkgever dan geen melding maken van de loonbetaling, aangezien hij de werknemer zou verliezen door uitzetting en zelf beboet zou worden.

Omdat geen sociale premies worden ingehouden, worden geen rechten opgebouwd uit sociale verzekeringen. Mocht een werknemer wat overkomen of ziek worden, dan is er dus geen inkomensbescherming. Er wordt ook geen pensioen opgebouwd.

In Nederland betaalt ongeveer 75% van de 1,2 miljoen huishoudens met een werkster deze “zwart” uit.[bron?] De prijs blijkt volgens onderzoek de voornaamste reden om te kiezen voor een “zwarte” (huishoudelijke) hulp of klusjesman. Een zwart betaalde huishoudelijke hulp kost gemiddeld twaalf euro per uur, de normale prijs bedraagt zo’n twintig euro per uur.

Aanvullend pleegt de zwartwerkende werknemer vaak fraude bij de aangifte inkomstenbelasting, of door het nalaten van die aangifte. Als hij een uitkering ontvangt waarbij het werken en/of het loon van belang is en hij geeft dit wel op bij de uitkeringsinstantie dan is er sprake van witte fraude. Als hij ook uitkeringsfraude pleegt is er sprake van zwarte fraude. Een andere vorm van witte fraude is dat hij wit werkt maar dat niet opgeeft bij de uitkeringsinstantie.Reacties

  1. Een echte Zwartwerker schreef:

    Tegenwoordig kun je als ‘jan-modaal’ toch niet meer zonder een beetje bij te verdienen, dus zwart.

    Dankzij de EU en onze huidige regering zijn er teveel Oost-Europeanen die onze banen inpikken en dan moet je wel om nog een beetje normaal rond te kunnen komen.

    Je heb gewoon geen keus.

    Groet, een zwartwerker…

Laat een reactie achter op Outcast Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*